This page has been automatically translated using Google Translate.

Roslagsbanans historia

Roslagsbanans historia börjar år 1885 då sträckan Östra Station-Rimbo öppnar i privat regi av Stockholm-Rimbo Järnväg, SRJ. Tio år senare blir Roslagsbanan Skandinaviens första järnväg som drivs med elkraft (1 500 volt likström). Banan byggs sedan ut i etapper. Genom ett riksdagsbeslut 1939 ska Sveriges järnvägar förstatligas. 1959 tar SJ över Roslagsbanan. 1964 sker den s.k. Hörjelöverenskommelsen, som innebär att all kollektivtrafik i Stockholm samlas under AB Storstockholms Lokaltrafik, SL.

1885 Stockholm–Rimbo Järnväg, SRJ, öppnar för trafik. Ett tåg om dagen Rimbo–Östra Station, gods- och persontrafik. Restid tre timmar. Tåghastighet cirka 20 km/tim. Invigning den 19 december i närvaro av Kung Oscar II.

1890-1912 Djursholmsbanan byggs ut till Framnäsviken–Eddavägen–Svalnäs. Banan trafikeras av Stockholm–Rimbo. Järnväg, SRJ köper banan av Djursholms AB.

1895 Skandinaviens första järnväg som drivs med elkraft (1 500 volt likström). Elektrifieringen sker när spåren förlängs från Östra Station till Engelbrektsplan.

1901 Sträckan Roslags Näsby–Åkersberga öppnar.

1906 Fastighetsbolaget AB Åkersberga–Trälhafvet bygger ut banan från Åkersberga till Österskär. Banan trafikeras av Stockholm–Rimbo järnväg, SRJ.

1909 Stockholm–Rimbo Järnväg, SRJ, köper banan Åkersberga–Österskär och byter namn till Stockholm–Roslagens Järnvägar.

1910-1937 Utbyggnad från Djursholms Ösby–Altorp–Lahäll–Näsby Park.

1911 Sträckan Stocksund–Långängstorp öppnar.

1912 Eddavägslinjen förlängs till Svalnäs.

1934 Sträckan Eddavägen–Svalnäs läggs ner.

1939 Riksdagsbeslut att den svenska järnvägen ska förstatligas.

1959 Statens Järnvägar, SJ, tar över driften.

1960 Sträckan Östra station–Engelbrektsplan läggs ner.

1964 Den s.k. Hörjelöverenskommelsen samlar all kollektivtrafik i Stockholm under AB Storstockholms Lokaltrafik, SL.

1966 Sträckan Stocksund–Långängstorp läggs ner.

1969 Godstrafiken på Roslagsbanan läggs ner.

1971 Föreningen Rädda Roslagsbanan bildas.

1972 Stockholms läns landsting blir Sveriges första länstrafikbolag och tar över den operativa driften på Roslagsbanan, via AB Storstockholms Lokaltrafik, SL.

1973 Ny station Universitetet.

1974 Ny station Tibble. Svalnäs läggs ner.

1976 Eddavägslinjen läggs ner.

1980 Roslagsbanan nedläggningshotad. Folkomröstning i Täby och Vallentuna. Valresultatet visar ett starkt stöd för Roslagsbanans bevarande.

1981 Rimbogrenen avkortas till Kårsta.

1983 SL beslutar om upprustning av Roslagsbanan och inköp av nya fordon.

1998 SL lägger ut trafiken på entreprenad till AB Linjebuss, senare Connex.

2003 Roslagståg tar över driften från den 7 januari.

2009 Nytt läge för station Universitetet. Frescati läggs ner.

2010 Ny mötesstation vid Kragstalund och utbyggnaden av dubbelspår på sträckorna Åkers Runö–Åkersberga samt Galoppfältet–Viggbyholm är klar.

2012 Ny kollektivtrafiklag. Regionala myndigheter för kollektivtrafik bildas i varje län.

2013 Arriva Sverige AB tar över driften från den 7 januari.

 

Senast uppdaterad
© AB Storstockholms Lokaltrafik. Kundtjänst 08-600 10 00. Om webbplatsen