Overzichts clip van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen


TEMPELS

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste dagen is de tempel het huis van de Heer, de heiligste plek op aarde.

De kerk bouwt tempels (zie 1 Kron. 28:1-6) om haar leden te sterken voor dit leven en voor te bereiden op het leven na de dood.

Een mormoonse tempel is niet hetzelfde als een kerk. Net als in de tijd van Christus, maakt de kerk onderscheid tussen het reguliere gebedshuis, waar men wekelijks naartoe gaat (de kerk - in de tijd van Christus de synagoge), en de tempel, waar men periodiek naartoe gaat. Al in de tijd van Salomo, en ook nog in de tijd van Christus, was de tempel een heiliger plek dan de synagoge. Men ging er naartoe om de hogere zaken van God te leren en om heilige ceremonies te verrichten.

Datzelfde onderscheid bestaat in de huidige kerk van Christus, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 's Zondags gaan leden naar de kerk om God te aanbidden, deel te nemen aan het avondmaal en met elkaar het evangelie te leren. En periodiek gaan actieve leden naar de tempel om daar de hogere evangeliekwesties te leren en om aan heilige ceremonies deel te nemen.

Een bijzonder heilige ceremonie is die van het tempelhuwelijk, ook wel verzegeling genoemd. Een speciaal hiertoe bevoegde hogepriester bezegelt in die ceremonie de huwelijksband voor de eeuwigheid, zodat deze blijft bestaan na de dood en het gezin voor altijd kan blijven bestaan.

Alle andere gewijde ceremonies in de tempel zijn er om de levenden tot zegen te zijn, of dienen om de zegeningen van het evangelie van Christus aan de doden te laten aanbieden (zie 1 Korintiërs 15:29; 1 Petrus 4:6).

Bezoekers van de tempel leren over de eeuwige ontwikkeling van de mens, Gods bedoelingen met betrekking tot de schepping, en heilige verbonden.

Het uiteindelijke doel is dat de mens kan terugkeren naar zijn hemelse Vader (zie Prediker 12:7).

 

Meer over "Tempels"