Parenteel van GERRIT ROELOFSZn (VAN RIJN)

NAAST ONZE EIGEN STAMVADER, EN DIENS AANGETROUWDE FAMILIE,
(DE ENIGE FAMILIES WAARVOOR WIJ DE GANG NAAR DE ARCHIEVEN MAKEN),
PROBEREN WIJ ZOVEEL MOGELIJK FAMILIES VAN GA(A)LEN IN KAART TE BRENGEN.
ECHTER . . . NIET AL DEZE GEGEVENS ZIJN COMPLEET . . . VEEL GEGEVENS ZIJN
OVERGENOMEN UIT DIGITALE BRONNEN, ZOALS WIEWASWIE EN ANDERE.
U GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT HIERIN FOUTEN VOORKOMEN
EN DERHALVE UW EIGEN BRONNEN TE GEBRUIKEN,
C.Q. ONZE GEGEVENS TE CONTROLEREN.
NEEMT U GEGEVENS OVER EN KUNT U DE ONZE AANVULLEN EN/OF VERBETEREN,
DAN ZIJN UW GEGEVENS VAN HARTE WELKOM!

BEGIN WEBSITE
EMAIL ADRES
Privacy
Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden,
en stelt U geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden,
of in overleg met U worden aangepast.

Gegevens hoofdzakelijk van www.familysearch.org, www.wiewaswie.nl en het Leidse Archief


Deze familie is géén aangetrouwde familie, doch de gegevens zijn
weergegeven uitsluitend en alleen als naslag voor geïnteresseerden


I
GERRIT ROELOFSZn
Beroep: Moutmolenaar
Geschatte geboortedatum ca 1470 Leiden ZH
Huwelijk met ALIJDT
Geschatte geboortedatum ca 1480
[1] ROELOF GERRTIS (zie II)
Geschatte geboortedatum ca 1500 Leiden ZH

II
ROELOF GERRITSZn
Geschatte geboortedatum ca 1500 Leiden ZH
Beroep: Moutmolenaar
Huwelijk met BAERTGEN PHILIPSDr
[1] GERRIT ROELOFS (zie III)
Geschatte geboortedatum ca 1530 Leiden ZH

III
GERRIT ROELOFSZn
Beroep: Moutmolenaar
Geschatte geboortedatum ca 1530 Leiden ZH
1e Huwelijk van GERRIT ROELOFS
met LIJSBETH HARMENSDr (haar 2e huwelijk)
Geschatte geboortedatum ca 1530 Leiden ZH
Overleden voor 1600 Leiden ZH
Weduwe van CORNELIS CLAESZn VAN BERKEL
Datum huwelijk ca 1558 Leiden ZH
1e Huwelijk van LIJSBETH HARMENSDr
met CORNELIS CLAESZn VAN BERKEL
Datum huwelijk voor 1558 Leiden ZH

[1] NEELTJE GERRITS VAN RIJN
Geboren ca 1559 Leiden ZH
[2] MARIJTJE GERRITS VAN RIJN (zie IVa)
Geboren ca 1564 Leiden ZH
[3] ROELOF GERRITSZn VAN RIJN
Geboren ca 1566 Leiden ZH
[4] HARMEN GERRITSZn VAN RIJN (zie IVb)
Geboren ca 1568 Leiden ZH

2e Huwelijk van GERRIT ROELOFSZn
Weduwnaar van LIJSBETH HARMENSDr
met GERIJTGE THOMASDr VAN SWIETEN
Datum huwelijk 26 augustus 1600 Leiden ZH

3e Huwelijk van GERRIT ROELOFSZn
Weduwnaar van GERIJTGE THOMASDr VAN SWIETEN
met ADRIAANTJE REMBRANDTSDr
Geboren te Heiloo NH
Datum huwelijk 27 september 1620 Leiden ZH

IVa
MARIJTJE GERRITS VAN RIJN (ref III.2)
Geboren ca 1564 Leiden ZH
Overleden ca 1600
Dochter van GERRIT ROELOFS en LIJSBETH HARMENSDr

Huwelijk met PIETER CLAASZn VAN MEDEMBLIK
Overleden voor 1600
Beroep: Schipper

Datum huwelijk 14 april 1584 Leiden ZH
[1] NEELTJE PIETERSDr VAN MEDEMBLIK
Geboren in 1584
[2] GERRIT PIETERSZn VAN MEDEMBLIK
Geboren in 1586
[3] MARYTGE PIETERSDr VAN MEDEMBLIK
Geboren in 1588
[4] PIETER PIETERSZn VAN MEDEMBLIK
Geboren in 1590


IVb
HARMEN GERRITSZn VAN RIJN
Geboren in 1568 te Leiden ZH
Overleden 24 april 1630 Leiden ZH
Begraven 27 april 1630 Leiden ZH
Beroep: Molenaar ( mede-eigenaar van een molen waar mout werd gemalen)
Zoon van GERRIT ROELOFS en LIJSBETH HARMENSDr
Huwelijk met NEELTJE WILLEMSr VAN SUYDBROECK
Geboren ca 1568 te Leiden ZH
Begraven 14 september 1640 Leiden ZH
Dochter van WILLEM ADRIAENTSZn ZUYTBROUCKE
en LIJSBETH CORNELISDr VINK (ook ELISABETH VAN TETRODE)
Datum huwelijk 8 oktober 1589 (voor de kerk) Leiden ZH
[1] GERRIT HARMENSZn VAN RIJN
Geboren ca 1590 te Leiden ZH
Overleden 20 september 1631 Leiden ZH
Begraven 23 september 1631 Leiden ZH
[2] ADRIAEN HARMENSZn VAN RIJN (zie Va)
Geboren ca 1596 te Leiden ZH
[3] MACHTELT HARMENS VAN RIJN
Geboren ca 1597 Leiden ZH
Begraven 6 september 1625 Leiden ZH
[4] CORNELIS HARMENSZn VAN RIJN (zie Vb)
Geboren ca 1600 Leiden ZH
[5] WILLEM HARMENSZn VAN RIJN (zie Vc)
Geboren ca 1603 Leiden ZH
[6] NEELTGEN HARMENS VAN RIJN
Begraven 11 april 1604 Leiden ZH
Begraven 11 mei 1604 Leiden ZH
[7] REMBRANDT HARMENSZn VAN RIJN (zie Vd)
Geboren 15 juli 1606 Leiden ZH
[8] LIESBETH HARMENS VAN RIJN (zie Ve)
Geboren ca 1609 Leiden ZH
Begraven 28 oktober 1655 Leiden ZH
Huwelijk met Mr WILLEM VAN ROSENDAEL (Zijn 1e Huwelijk)
Wonende te 's-Gravenhage
Advocaet Hove van Holland

2e Huwelijk van Mr WILLEM VAN ROSENDAEL
Weduwnaar van ELYSABETH VAN RIJN
met ABIGAEL CANOY
Weduwe van JAN VAN DER BURCH
Wonende Steenschuyr 's-Gravenhage
Datum ondertrouw 8 november 1651
Opmerking: Getuige bruid, huysvrouw de heere
advocaat Canoy in de Hage
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 096v, Volgnr 11940 D


Va
ADRIAEN HARMENSZn VAN RIJN (ref IVb.2)
Geboren ca 1593 te Leiden ZH
Begraven 19 oktober 1652 Leiden ZH
Beroep: Schoenmaker, Molenaar, Korenkoper
Zoon van HARMEN GERRITSZn VAN RIJN
en NEELTJE WILLEMSDr VAN SUYDBROECK
Huwelijk met LYSBETGEN SYMONS VAN LEEUWEN
Dochter van SYMON JANSZn VAN LEEUWEN en PIETERGEN SYMONSDr
Datum huwelijk 2 juli 1617 Leiden ZH
[1] CORNELIS ARYENSZn VAN RIJN (zie VIa)
Geboren ca 1627 Leiden ZH
[2] CORNELIA ARYENS VAN RIJN (zie VIb)
Geboren ca 1629 Leiden ZH
[3] JAN ADRIAENS VAN RIJN (zie VIc)
Geboren ca 1631 Leiden ZH

[4] HARMEN ARYENSZn VAN RIJN
(zie VId)
Geboren 15 juli 1606 Leiden ZH

Vb
CORNELIS HARMENSZn VAN RIJN (ref IVb.4)
Geboren ca 1600 Leiden ZH

Overleden na 1639
Zoon van HARMEN GERRITSZn VAN RIJN
en NEELTJE WILLEMSDr VAN SUYDBROECK
Huwelijk met
. . .
[1] GEERTGEN CORNELISDr VAN RIJN
Huwelijk met HUYCH CORN.HUYGEN VAN RIJN
Datum huwelijk 6 juli 1636 Leiden
Opmerking: Op attestatie van secretaris Stompwijck
ende bode van Soeterwoude
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 053, Volgnr 12159 C
[2] JAN CORNELISZn VAN RIJN
Afkomstig van Leyden, wonende Hogewoert
Huwelijk met FEMIA GAEL
Afkomstig van Leyden, wonende Rijn, Ouden
Datum ondertrouw 21 september 1651 Leiden
Datum huwelijk 7 oktober 1651 Leiden
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 094, Volgnr 12162 D
[3] AECHIE CORNELIS VAN RIJN
Huwelijk met CORNELIS CLAESZn VAN ROON (Zijn 1e Huwelijk)
Wonende Noorteynde

2e Huwelijk van CORNELIS CLAESZn VAN ROON
Weduwnaar van AECHIE CORNELIS VAN RIJN
met GEERTGEN EWOUTS
Weduwe van LOURIS JANSZn VAN ONDERWATER
Wonende Noorteynde
Datum ondertrouw 23 maart 1652
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 102 Volgnr 11857 D


Vc
WILLEM HARMENSZn VAN RIJN (ref IVb.5)
Geboren ca 1603 Leiden ZH
Overleden 1655 Leiden ZH
Begraven 26 augustus 1655 Leiden ZH
Beroep: Bakker

Zoon van HARMEN GERRITSZn VAN RIJN
en NEELTJE WILLEMSr VAN SUYDBROECK
Huwelijk met WILLEMPJE PIETERSDr VAN STEYELANDT (haar 2e huwelijk)
Geboren ca 1610 Amersfoort UT

Weduwe van JACOB SYMONSZn VAN LEEUWEN
Datum huwelijk 3 juni 1636 Leiden ZH
[1] GRIETGEN WILLEMS VAN RIJN
Wonende Soeterwoude
Huwelijk met LEENRT JACOBSZn DE VRIES
Wonende Soeterwoude
Datum huwelijk 19 oktober 1653 Leiden
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 125, Volgnr 17006 D

1e Huwelijk van WILLEMPJE PIETERSDr VAN STEYLAND
met JACOB SYMONSZn VAN LEEUWEN
Zoon van SYMON VAN LEEUWEN en PIETERGEN SYMONSDr
Datum huwelijk voor 1636 Leiden ZH


VIa
CORNELIS ARYENSZn VAN RIJN (ref Va.1)
Geboren ca 1627 Leiden ZH
Beroep: Korenmolenaar
Zoon van ADRIAEN HARMENSZn VAN RIJN
en LYSBETGEN SYMONS VAN LEEUWEN

Huwelijk met MARIJTJE HUBRECHTSDr VAN VELSEN
Datum huwelijk 24 december 1656 Valkenburg aan de Rijn
Dochter van HUIBRECHT DIRKSZn VAN VELSEN en WIJNTJE JANSDr
[1] ARIJ CORNELISZn VAN RIJN
Geboren 11 november 1657 Leiden ZH
[2] WIJNTJE CORNELIS VAN RIJN
Geboren 20 juni 1660 Leiden ZH
[3] DIRCK CORNELISZn VAN RIJN
Geboren 5 maart 1662 Leiden ZH

VIb
CORNELIA ARYENS VAN RIJN (ref Va.2)
Geboren ca 1629 Leiden ZH
Dochter van ADRIAEN HARMENSZn VAN RIJN
en LYSBETGEN SYMONS VAN LEEUWEN
Ten tijde van haar huwelijk woonde zij in de Weddesteech
1e Huwelijk met MAHIEU VAN CAESTER
Afkomstig van SEEUSCAPPEL
Wonende Wittepoort Bij de Molenaer
Datum ondertrouw 17 maart 1655 Leiden
Datum huwelijk 3 april 1655 Leiden
Opmerking: Geboorteplaats bruidegom West Vlaenderen
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 159v Volgnr 7707 D
[1] PIETERNELLA VAN KASTER (zie VIIa)
Geboren ca 1666 Leiden ZH
[2] WILLEM VAN KASTER (zie VIIb)
Geboren ca 1668 Leiden ZH
[3] ADRIAAN VAN KASTER (zie VIIc)
Geboren ca 1670 Leiden ZH
[4] SIMON VAN KASTER (zie VIId)
Geboren ca 1672 Leiden ZH
[5] GEERTRUIJT VAN KASTER
Geboren ca 1675 Leiden ZH

2e Huwelijk van CORNELIA ARYENS VAN RIJN
Wonende te Noorteynde
Weduwe van MATHYS TYSZn VAN KASTER
met GERRIT VAN DER MARCK
Weduwnaar van WILLEMPGE PIETERS DE VETH
Wonende Levendael
Datum ondertrouw 16 oktober 1682 Leiden
Datum huwelijk 31 oktober 1682 Leiden
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 190, Volgnr 13783 F


VIc
JAN ADRIAENS VAN RIJN (ref Va.3)
Geboren ca 1631 Leiden ZH
Zoon van ADRIAEN HARMENSZn VAN RIJN
en LYSBETGEN SYMONS VAN LEEUWEN
Wonende Verwerstraet
1e Huwelijk met GEERTGEN WILLEMS
Opmerking: Ker.Otr. Q-260

2e Huwelijk van JAN ADRIAENS VAN RIJN
Weduwnaar van GEERTGEN WILLEMS
met LIJSBETH IJSBRANTS VAN DER WILDE
Wonende Nieuwe Houtmarct
Datum ondertrouw 31 oktober 1664 Leiden
Datum huwelijk 16 november 1664 Leiden
Archief DTB Leiden Schepenhuwelijken Folio 078 Volgnr 3305 E


VId
REMBRANDT HARMENSZn VAN RIJN (ref II.5)
Geboren 15 juli 1606 Leiden ZH
Overleden 4 oktober 1669 Amsterdam NH
Begraven 8 oktober 1669 Westerkerk Amsterdam NH
Beroep: Kunstschilder
Zoon van HARMEN GERRITSZn VAN RIJN
en LYSBETGEN SYMONS VAN LEEUWEN
1e Huwelijk met SASKIA VAN UYLENBURGH
Gedoopt 2 augustus 1612 Leeuwarden FRL
Overleden 14 juni 1642 Amsterdam NH
Begraven 19 juni 1642 Amsterdam NH
Dochter van ROMBERTUS VAN UYLENBURGH
en SJOUKJE ULEKE RIENCKSDr OSINGA
Datum ondertrouw 10 juni 1634 Ondertrouwregister Oude Kerk Amsterdam
Datum huwelijk 22 juni 1634 (voor de ker) Sint Annaparochie
Rembrandt tekende zelf, Saskia werd vertegenwoordigd door haar
Amsterdamse neef ds. Jan Cornelis van Uylenburgh
Drie weken later trouwde het paar in het Friese dorp Sint Annaparochie,
waar Rembrandts schoonvader burgemeester was

Transcriptie:
Den 10en Junij 1634 compareerde voor Commissarissen
Outgert Pietersz. Spiegel ende Luycas Jacobsz. Rotgans
Rembrant Harmansz. van Rijn van Leyden, out 26 jaeren,
woonende op de Brestraet, wiens moeder sal consenteren in desen huwelijck,
ende Saskia Vuijlenburgh van Leewerden, woonende op īt Bil tot Sint Annenkerck,
voor welcke persoon heeft gecompareert Jan Cornelis predicant, als neve van
de voorsz. Saskia, aennemende voor īt derde gebodt innte te brengen
wettelijcke inteeckeninge van de voorn. Saskia. (getekend:)
Rembrandt harmensz. van Rijn.
(in marge) Des moeders consent is goet ingebracht, blijckendebij acte notarieel,
Kinderen uit het huwelijk VAN RIJN/VAN UYLENBURGH
[1] ROMBARTUS VAN RIJN
Gedoopt 15 december 1634 Leiden ZH
Begraven 15 februari 1636 Leiden ZH
[2] CORNELIJA VAN RIJN
Gedoopt 22 juli 1638 Amsterdam NH
Begraven 13 augustus 1638 Amsterdam NH
[3] CORNELIJA VAN RIJN
Gedoopt 29 juli 1640 Amsterdam NH
Begraven 12 augustus 1640 Amsterdam NH
[4] TITUS VAN RIJN (zie VIIe)
Gedoopt 22 september 1641 Amsterdam NH

2e Relatie van REMBRANDT VAN RIJN
Weduwnaar van SASKIA VAN UYLENBURGH
met HENDRICKJE STOFFELS JAEGHER
Geboren ca 1626 te Bredevoort
Begraven 24 juli 1663 Amsterdam NH
Dochter van STOFFEL JAEGHER en MECHTELT LAMBERT
HENDRICKJE en REMBRANDT kregen een dochter
Zij moest voor de Kerkraad verschijnen om uitleg
te geven over haar zwangerschap
[5] CORNELIA VAN RIJN (zie VIIf)
Gedoopt 30 oktober 1654 Amsterdam NH
Na de dood van HENDRICKJE zorgde Cornelia voor haar vader

Biografie Rembrandt van Rijn

Rembrandt was schilder, tekenaar en etser in de 17e eeuw,
hij was een van de grootste.
Zijn schilderijen waren erg kleurvol en realistisch, zijn tekeningen
waren een exacte weergave van het leven zoals zich dat in
Amsterdam afspeelde. Hij was een meester in het spelen met
licht en schaduw.
Rembrandt werd geboren in Leiden, zijn vader was molenaar
en wilde graag dat zijn zoon een vak zou leren. Maar Rembrandt
verliet de Universiteit van Leiden om de schilderkunst onder de
knie te krijgen.
Zijn vroege werk was onder de invloed van Caravaggio en vele
andere Italiaanse meesters die hij zeer bewonderde.
Toen Rembrandt zich vestigde als schilder ging hij ook les geven,
dit heeft hij vervolgens tot het eind van zijn leven gedaan.
In 1631, toen Rembrandt al bekend was en zijn studio in Leiden
heel goed liep, verhuisde hij naar Amsterdam.
Hij werd daar de toonaangevende portretschilder in Nederland,
als ook meester op het gebied van religieuze afbeeldingen.
Hij had een goed bestaan en ontmoette in die tijd
Saskia van Uylenburgh. Zij traden in 1634 in het huwelijk.
Na de dood van zijn vrouw Saskia nam Rembrandt een weduwe
van een soldaat in huis, haar naam was GEERTJEN DIRCKS.
Zij moest zorgen voor de 1-jarige Titus.
Rembrandt deelde ook het bed met haar en zij stond er op dat
hij haar zou huwen.
Toen hij dit weigerde, sleepte zij hem voor de rechter.
In de stukken werd voor het eerst melding gemaakt van
HENDRICKJE STOFFELS. Zij trad op als getuige.
Niet lang na de rechtzaak werd GEERTJEN opgenomen in een
psychiatrische inrichting en overleed daar een paar jaar later.


Saskia stond model voor veel van zijn schilderijen.
Rembrandt ging zich ook toeleggen op landschappen.
Als hij geen model voor handen had dan stond hij zelf model.
Er zijn zo'n 50 tot 60 zelfportretten van hem in omloop.
Tussen 1636 en 1642 overleden drie van zijn vier kinderen en in
1642 overleed zijn vrouw Saskia van Uuylenburgh.
Het was overigens vooral na de dood van zijn dochtertje Saskia
in 1642 dat Rembrandt zich op het maken van etsen begon toe
te leggen. Ook begon hij in 1642 aan "De Nachtwacht"
Rembrandt was er inmiddels aan gewend om comfortabel te leven,
hij kocht veel werken van andere schilders.
Midden 1650 leefde hij dermate boven zijn stand dat op 26 juli 1656
failliet werd verklaard en de inboedel van zijn woning en atelier werd
geïnventariseerd. Vervolgens werd zijn boedel in December 1657 geveild,
en in 1660 werd zijn huis aan de Jodenbreestraat geveild.
Rembrandt verhuisd dan naar de Rozengracht in de Jordaan.
Op 63-jarige leeftijd is hij overleden (4 oktober 1669).


Rembrandt (links)produceerde ca 600 schilderijen, 300 etsen en 1400 tekeningen.
Omstreeks 1654 ging Rembrandt samen wonen met Hendrikje Stoffels (rechts).
Hendrikje schonk hem een dochter (Cornelia)
Hendrikje Stoffels overleed in 1663 te Amsterdam


VIIa
PIETERNELLA THIJS VAN KASTER (ref VIb.1)
Geboren ca 1666
Dochter van CORNELIA ARYENS VAN RIJN
en MATHYS TYSZn VAN KASTER
Huwelijk met MAARTEN VAN SCHRAMA
Zoon van ADRIAAN MAARTENSZn VAN 's-GRAVENMADE
Datum huwelijk 7 september 1684 Leiden ZH
[1] ADRIANUS MAARTENSZn VAN SCHRAMA
Gedoopt 4 april 1687 Leiden ZH
Overleden in 1687 Leiden ZH
[2] ADRIANUS MAARTENSZn VAN SCHRAMA
Gedoopt 12 februari 1692 Leiden ZH
Overleden in 1748

VIIb
WILLEM THIJSZn VAN KASTER (ref VIb.2)
Geboren ca 1668
Zoon van CORNELIA ARYENS VAN RIJN
en MATHYS TYSZn VAN KASTER

Huwelijk met AALTJE HOLLARTS
Datum huwelijk 1 juli 1689 Leiden ZH
[1] CATHARINA WILLEMSDr VAN KASTER (zie VIIIa)
Geboren ca 1690 Leiden ZH
[2] CORNELIA WILLEMSDr VAN KASTER (zie VIIIb)
Geboren 1691 Leiden ZH

VIIc
ADRIAAN THIJSZn VAN KASTER (ref VIb.3)
Geboren ca 1670 Leiden ZH
Zoon van CORNELIA ARYENS VAN RIJN
en MATHYS TYSZn VAN KASTER

Huwelijk met MARIJTJE BARENTS VAN ES
Dochter van BARENT VAN ES
Datum huwelijk 6 april 1690 Leiden ZH
[1] CORNELIA VAN KASTER
Geboren 5 mei 1691 Leiden ZH

VIId
SIMON KASTER (ref VIb.4)
Geboren ca 1672 Leiden ZH
Beroep: Koekenbakker
Zoon van CORNELIA ARYENS VAN RIJN
en MATHYS TYSZn VAN KASTER

Huwelijk met GRIETJE VAN DER KLOES
Geboren te Utrecht UT
Weduwe van JOHANNES CASTELIJN
Datum ondertrouw 14 juli 1712 Leiden ZH
Datum huwelijk 30 juli 1712 Leiden ZH
Getuigen bij het huwelijk KASTER/KLOES:
WILLEM VAN KASTER, broer van de bruidegom;
ANTHONETTE BROUWER, moeder van de bruid
en ADRIAENTGE VAN ADRICHEM, bekende van de bruid.
[1] MATHIAS KASTER
Geedoopt 6 augustus 1713 Leiden ZH
[2] CORNELIA KASTER
Gedoopt 16 december 1714 Leiden ZH
[3] WILLEMINA KASTER
Gedoopt 1 juni 1716 Leiden ZH
[4] THEODORA PETRONELLA KASTER (zie VIIIc)
Gedoopt 17 januari 1718 Leiden ZH
[5] WILHELMUS KASTER
Gedoopt 13 februari 1723 Leiden ZH
Doopgetuigen: THEODORUS BROUWER en CORNELIA DE VOS
Huwelijk met ADRIANA VAN DEN BOSCH
Datum huwelijk ca 1746 Leerdam ZH

VIIIa
CATHARINA WILLEMSDr VAN KASTER (ref VIIb.1)
Geboren ca 1690 Leiden ZH
Dochter van WILLEM THIJSZn VAN KASTER
en AALTJE HOLLARTS

Huwelijk met JACOB BOERBOOM
Geboren ca 1699 Valburg
Beroep: Broodbakker
Datum huwelijk 26 juni 1717 Leiden ZH
[1] ALETTA JACOBS BOERBOOM
Gedoopt 11 mei 1719 Leiden ZH
Overleden in 1719 Leiden ZH
[2] MICHAEL JACOBSZn BOERBOOM
Gedoopt 30 september 1720 Leiden ZH
Overleden in 1722 Leiden ZH
[3] GUILLELMUS JACOBSZn BOERBOOM
Gedoopt 2 september 1726 Leiden ZH
Overleden in 1794 Leiden ZH

VIIIb
CORNELIA WILLEMSDr VAN KASTER (ref VIIb.2)
Geboren ca 1690 Leiden ZH
Dochter van WILLEM THIJSZn VAN KASTER
en AALTJE HOLLARTS

Huwelijk met BARTHOLOMEUS PIETERSZn HOFMANS
Gedoopt (RK) 22 september 1690 Leiden ZH
Zoon van PIETER HOFMANS en GERRITJE LEENDERTS WASSENAAR
Datum huwelijk 18 april 1716 Leiden ZH
[1] ALIDA BARTHOLOMEUS HOFMANS
Gedoopt 1 april 1717 Leiden ZH
Huwelijk met JOHANNES VAN DER SWALUS
Geboren te 's-Gravenhage ZH
[2] PETRUS BARTHOLOMEUSZn HOFMANS
Gedoopt 2 oktober 1718 Leiden ZH
[3] GERARDUS BARTHOLOMEUSZn HOFMANS
Gedoopt 24 november 1720 Leiden ZH

VIIIc
THEODORA PETRONELLA KASTER (ref VIId.4)
Gedoopt 17 januari 1718 Leiden ZH
Dochter van SIMON KASTER en GRIETJE VAN DER KLOES
Huwelijk met JAN DE GOEIJ
Geboren ca 1711 Gorinchem ZH
Datum huwelijk 12 mei 1742 Leiden ZH
Getuigen bij het huwelijk KASTER/GOEIJ:
JOHANNA MARIA VAN AKEN en ANNA VAN ELTEN,
bekenden van de bruidegom.
[1] HUBERTUS WILHELMUS JANSZn DE GOEIJ
Gedoopt 30 april 1743 Leiden ZH
Doopgetuigen: GASPAR DE GOEIJ en MARIA DUYVESTIJN
[2] MARIA JANS DE GOEIJ
Gedoopt 25 juli 1744 Leiden ZH
Doopgetuigen: GERARDUS VERMIST en MARIA VAN DER KLOES
[3] WILHELMUS GERARDUS JANSZn DE GOEIJ
Gedoopt 14 september 1746 Leiden ZH
[4] WILHELMUS JANSZn DE GOEIJ
Gedoopt 28 maart 1749 Leiden ZH

VIIId
TITUS REMBRANDTSZn VAN RIJN (ref III.4)
Gedoopt 22 september 1641 Zuiderkerk Amsterdam NH
Begraven 7 september 1668 Amsterdam NH
Overleden aan de Pest
Beroep: Schilder, Kunsthandelaar
Zoon van REMBRANDT HARMENSZn VAN RIJN
en SASKIA VAN UYLENBURGH
Huwelijk met MAGDALENA VAN LOO
Gedoopt 21 mei 1641 Amsterdam NH
Begraven 21 oktober 1669 Amsterdam NH
Dochter van JAN VAN LOO en ANNA HUYBRECHTSDr
Datum huwelijk 28 februari 1668 (voor de kerk) Amsterdam NH
[1] TITIA VAN RIJN (zie IXa)
Gedoopt 22 maart 1669 Amsterdam NH

VIIIe
CORNELIA VAN RIJN (ref III.5)
Gedoopt 30 oktober 1654 Amsterdam NH
Overleden in 1684 te Batavia Indonesië
Dochter van REMBRANDT HARMENSZn VAN RIJN
en HENDRIKJE STOFFELS JAEGHER
Huwelijk met CORNELIS SUYTHOF
Geboren ca 1646 Amsterdam NH
Overleden in 1691 Batavia Indonesië
Beroep: Schilder
Zoon van BARTHOLOMEUS SUYTHOF en CELITJE HOSEE
Datum huwelijk 3 mei 1670 (voor de kerk) Amsterdam NH
[1] REMBRANDT SUYTHOF
Gedoopt 5 december 1673 Batavia
Overleden voor 1691 te Batavia Indonesië
[2] HENDRIC SUYTHOF
Gedoopt 14 juli 1678 te Batavia Indonesië
Overleden voor 8 december 1685 Batavia

IXa
TITIA VAN RIJN (ref VIIId.1)
Gedoopt 22 maart 1669 Amsterdam NH
Overleden 22 november 1715 Amsterdam NH
Begraven 27 november 1715 Amsterdam NH
Dochter van TITUS VAN RIJN en MAGDALENA VAN LOO
Huwelijk met FRANCOIS VAN BIJLER
Geboren ca 1668 te Amsterdam NH
Overleden 10 april 1728 Amsterdam NH
Begraven 14 april 1728 Amsterdam NH
Beroep: Juwelier
Datum huwelijk 27 juni 1686 (voor de kerk) Amsterdam Sloten NH