Rekisteriselosteet

Väestörekisterikeskus toimii väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjänä yhdessä maistraattien kanssa. Vaalien yhteydessä Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin, joka on ennen vaaleja nähtävillä maistraateissa. Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaan rekisterinpitäjän on pidettävä jokaisen saatavilla rekisteriseloste, josta käyvät ilmi:

 rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
 henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista
 minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Väestötietojärjestelmän rekisteriseloste

Äänioikeusrekisterin rekisteriseloste