Sevärdheter

Eckerö erbjuder en mångfald rika naturupplevelser både till lands och till sjöss och under alla årstider. I kommunen finns flera byggnader, minnesmärken och kulturlandskap som har en given plats i svensk och åländsk historia från vikingatiden och framåt. Fornlämningar och skeppssättningar påminner om att Åland tidigt var ett centrum för samfärdsel i Östersjön. Det är också lätt att göra en avstickare från landskapsvägen mot Marby och färdas en kilometer på den ursprungliga Postvägen som en gång utgjorde en del av riksvägen mellan Stockholm och Åbo.

Kyrkan

Vi inbjuder dig särskilt att besöka Eckerö sockenkyrka i Kyrkoby, helgad åt S:t Lars och 700 år gammal. Vid kyrkomuren finns en gammal milstolpe med Gustav III:s namnchiffer.

Post- och tullhuset

Arkitekterna Carl Ludvig Engels och Carlo Bassis Post- och tullhus från 1828, liksom Postrotemuséet på platsen och monumentet över postrotemännen i Storby, berättar om Eckerös betydelse för postforslingen över Ålands hav. Den relieferade dubbelörnen på fasaden till Post-huset symboliserar den ryska tiden 1809-1917. Eckerö var då gränsbygd mellan tsarens Ryssland och det svenska fastlandet, fyra mil bort.

Postrodden

Årligen genomförs den s.k. Postrodden i åminnelse av den riskabla postgången över Ålands hav. Längs postvägen finner du idag rödfärgade kopior av de ryska avståndsstolparna som anger avståndet till Post- och tullhuset i Eckerö.

Vatten

Den svenska arméns slutstrid om det som kom att bli det ryska storfurstendömet Finland, utkämpades på isen utanför Eckerö och Signilskär. Här drabbade svenska och ryska styrkor samman anförda av generalerna von Döbeln och Kulneff, kända personligheter från Fänrik Ståls sägner. Samma farvatten trafikeras bekvämt av Eckerö Linjens flaggskepp m/s Eckerö sommar som vinter.

Fiskeläge

Käringsunds fiskeläge och naturhamn är en unik miljö med ett femtiotal sjöbodar och båthus. Åtskilliga scener i TV-serien Vi på Saltkråkan spelades in här sommaren 1966. Glöm inte heller bort att se samlingarna i Ålands jakt- och fiskemuseum i Käringsund.

Ålands jakt- och fiskemuseum

Ålands Jakt och Fiskemuseum ligger vackert beläget intill Fiskelägets grå bodar i Käringsund. Museet beskriver ålänningarnas vardag förr, hur man som jägare och fiskare fick mat på bordet och försörjde sin familj. I utställningarna finns allt som rör jakt, fiske och skärgårdsliv. Svartvita fotografier och texter kompletterar föremålen och beskriver livet på fiskelägen och marknader, hur man jagade säl och drog not.

Ängstorp

Gästhemmet Ängstorp i Storby var en gång det gamla postkontoret från 1778. Ängstorp ersattes av tsarens monumentala Post-hus i Storby och lär vara det enda svenskbyggda postkontor från denna tid som finns kvar i ursprungligt skick. Här hade den finländske författaren och diktaren Jarl Hemmer sitt sommarboställe i många år och miljön har präglat flera av hans böcker och skaldeverser.

Labbas hembygdsgård

Labbas hembygdsgård står på platsen för den optiska telegraf som från 1700-talets slut sammanlänkade Eckerö-Signilskär-Grisslehamn. I hembygdsgården finns också ett bankmuseum.