Vad är fästingar?

Systematik

Fästingen hör till en grupp djur som kallas kvalster. Dessa i sin tur är ett slags spindeldjur. Andra spindeldjur är lockespindlar, skorpioner, bokskorpioner, egentliga spindlar och några andra mindre kända grupper. Som alla andra spindeldjur saknar fästingen antenner. Vidare har de flesta fyra par ben. Kvalstren skiljer sig från andra spindeldjur i en rad karaktärer, bland annat har de som larver bara tre benpar. Vidare har de mundelarna samlade i en bildning som i princip utgör ett rör genom vilket de intar flytande föda.

Fästingens rörliknande munredskap är försett med hullingar.

Fästingarna som grupp delas in i tre familjer. Hårda fästingar, dit Ixodes ricinus räknas, har en hård kitinplåt som skyddar den största delen av ryggen åtminstone innan de ätit. Mjuka fästingar, saknar en sådan kitinplåt. Den senare gruppen har bara en representant i Sverige. I Afrika finns sällsynt en fästingart som representerar den tredje familjen som bäst kan beskrivas som ett mellanting mellan de båda första. De övriga 11 fästingarter som regelmässigt finns i landet hör alltså till gruppen "hårda fästingar". Alla fästingar lever av blod som de tar som parasiter på levande djur, de allra flesta på ryggradsdjur.

I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, är det nästan bara en art som människor normalt kommer i kontakt med, den som på svenska brukar kallas "vanlig fästing", på latin Ixodes ricinus. Denna art utvecklas från ägg till vuxen via två ungdomsstadier, vilka kallas larv och nymf. Vart och ett av dessa stadier måste äta en gång för att utvecklas vidare till nästa, liksom den vuxna honan för att kunna lägga ägg. Däremot äter inte vuxna hannar.

Fästingars ekologi 


Tillbaka

Sidansvarig: Jonas Ekström
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Lunds universitets biologiska museer

Uppdaterad: 2009-08-19

Hanne och hona
Hanne (v.) och hona (h.).

Fästingens mundelar

nymf
Nymf

livscykel

Den vanliga fästingens livscykel; från vänster, nykläckt larv, fullsugen larv, nykläckt nymf, fullsugen nymf, nykläckt hona, fullsugen hona och längst till höger, en hanne under parning med en hona

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00