Visste du at...

det var 531 setrer i drift i Vestfold i 1850?

Slagene på Re

Død og tragedie på 1100-tallet er levende historie i Re kommune.

Maria Lingström.

Maria Lingström er en erfaren slagfeltsarkeolog. Foto: Jan Lindh.

Snorre skriver om dramatiske kamphandlinger i Re i 1163 og 1177. Prosjektet vil finne ut nøyaktig hvor det foregikk og få mer kunnskap om historien, våpenteknologien og livet på 1100-tallet.

Her kan du se en episode i tv-serien ARVEN om Slagene på Re.

LES OGSÅ:

De første årene 2007-2009

I 2007 ble det gjort mye faglig arbeid og analyser av landskap og kulturminner. Det var også viktig å få god kontakt med grunneierne og resten av lokalsamfunnet.

2009 var et begivenhetsrikt år. En kjøpesenterutstilling åpnet. Re middelalderdager ble etablert som Norges eneste vinterfestival med middelalderen som tema. Og letingen med metallsøkere startet.

LES OGSÅ: 

Gjennombruddet i 2010

I 2010 overtok Kjersti Jacobsen som prosjektleder. Med fotfeste i arbeidet de foregående årene og sin egen faglige ballast ledet hun metallsøkerundersøkelsene som førte til at slagstedet fra 1163 ble funnet på Linnestad. Dette er det eldste slagstedet som noen gang er påvist! 

LES OGSÅ: 

Tusenvis av gjenstander i 2011

Etter store presseoppslag og mye oppstyr i 2010 skulle 2011-sesongen sikre dataene og gi mer detaljert kunnskap. Det arkeologiske feltarbeidet ble konsentrert rundt å finne mer fra 1163-slaget på Linnestad.

Samtidig fortsatte letingen etter 1177-slaget rundt Ramnes prestegård og Solberg gård. I løpet av tre uker i september og oktober ble store jorder sjekket med metallsøkere. I tillegg arrangerte prosjektet sammen med Norges metallsøkerforening en foreningstur på Klopp i mai. Den dagen var 40 personer i felt! Her kan du lese Tønsbergs blads oppslag fra denne dagen.

6500-7000 metallgjenstander ble samlet inn på Linnestad, prestegården og Solberg. I tillegg ble det tatt inn 1500 gjenstander på Klopp.

Dronning Sonja på besøk i 2012

I 2012 undersøkte prosjektet områder sør for det påviste slagstedet på Linnestad. Funnene var langt fra så tallrike som i 2011. Ett av sesongens høydepunkt kom da dronning Sonja besøkte jordene i Re og forsøkte seg med metallsøker.

LES OGSÅ: Dronningen på Re.

Andre europeiske slagsteder

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Re kommune, Høgskolen i Vestfold, Kulturhistorisk museum, Riksantikvarieämbetet og Vestfoldmuseene. 

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune bevilget i februar 2010 2,25 millioner kroner for perioden 2010-2012 til prosjektet. I tillegg bidrar fylkeskommunen med faglig kunnskap og mange dagsverk i felt.

 


av Vibeke Lia

publisert 7. februar 2012, sist oppdatert 31. januar 2013