Vangstycke

Ett vangstyck är den sidodel som trappan vilar på. Här berättar Lasse om hur han tänkte när han tog fram och byggde vangstycken till sin trappa.

Man börjar med att bygga vangerna, det som planstegen ska vila på. De har jag byggt utav 24 mm:s plywood och det blir ganska långa vanger och jag var tvungen att skarva de här 25 mm:s plywood-skivorna. Så då har jag skruvlimmat 15 mm:s plywood ihop med den här så att det blev en stor lång plywoodskiva. Då lägger man den här ritningen som var i skala 1:1 på vangorna ovanpå där och markerar var man ska såga ut någonting. Sedan, med hjälp av en sänksåg och en sticksåg, sågar man ut det här precis enligt mallen. Sen ska vangerna fästas upp i reglarna här och det är ju ganska svårt i ett gammalt hus. Det är ju snett och vint så det är lite komplicerat att få ihop alla vinklar i våg och i lod och i såna saker. Men med lite tålamod så går det bra.