prawa autorskie
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Autorskie prawa majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych na portalu Ministerstwa Obrony Narodowej przysługują ich autorom.

Zdjęcia pochodzące z portalu MON, które są podpisane następująco:  imienię nazwisko/Departament Prasowo - Informacyjny MON lub /DPIMON mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z portalu MON w celach komercyjnych, w tym reklamowych i marketingowych, jest zabronione.

Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Ministerstwa Obrony Narodowej i personelu wojskowego i cywilnego Sił Zbrojnych RP. Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia niezależnie od sposobu jego wykorzystania imieniem i nazwiskiem autora Departamentu Prasowo - Informacyjnego MON.

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza, automatycznej zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby (osób) na zdjęciu (zdjęciach) tam uwidocznionym. Korzystająca ze zdjęcia osoba zobowiązana jest we własnym zakresie uzyskać stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o ile jest ono wymagane przepisami prawa. Ministerstwo Obrony Narodowej nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za rozpowszechnianie wizerunku przez osobę korzystającą ze zdjęcia, zarówno wobec tej osoby, jak i osoby (osób), której wizerunek bezprawnie rozpowszechniono.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Aktualności - ostatnie wpisy
13 IX 2013
Decyzja o sformowaniu nowych dowództw ...
Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podpisał w piątek 13 bm. decyzję w sprawie sformowania od 1 stycznia 2014 roku Dowództwa Generalnego ...
13 IX 2013
Mieczysław Cieniuch ambasadorem RP w ...
Mieczysław Cieniuch, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, został w piątek 13.09. nominowany na stanowisko ambasadora Rzeczpospolitej w Turcji.
13 IX 2013
Sejm przyjął ustawę pragmatyczną
Możliwość awansu bez zmiany stanowiska, wprowadzenie dodatku motywacyjnego dla podoficerów i zniesienie kadencyjności dla oficerów – to tylko niektóre zapisy w ...
13 IX 2013
Kolejny odcinek Naszaarmia.pl
W programie NaszaArmia.pl po raz kolejny o misji w Afganistanie.
Naszaarmiapl zwiastun odc. 75
Minister Tomasz Siemoniak w Sygnałach Dnia
Minister Tomasz Siemoniak na MSPO w Kielcach
Święto lotnictwa wojskowego
Mieczysław Cieniuch ambasadorem RP w Turcji
Polsko-brytyjskie spotkanie ministrów
Ostatnie takie święto w murach Cytadeli
Promocja oficerska we Wrocławiu