Tovetorp
-

Historik

Tovetorps Zoologiska Forskningsstation tillhör zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Till stationen, som invigdes 1969, hör flera olika byggnader. Det senaste tillskottet är Signhild Engkvistlaboratoriet som invigdes 2004. Både byggnader och omgivande mark förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Mässen

Mässen, som den såg ut i slutet av 70-talet.

Vi bedriver en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet inom ekologi och etologi (läran om djurs beteenden). Ett universitet har tre huvuduppgifter, förutom att bedriva undervisning och forskning skall vi också sprida kunskap till det omgivande samhället (den s.k. tredje uppgiften). Varje år besöks Tovetorp av upp till 600 studenter som bor och studerar mellan 2–10 dagar på stationen (mer än 2500 övernattningar/år).

Gamla labbet

Det "gamla" labbet.

På forskningssidan jobbar idag drygt 20 personer med olika forskningsprojekt. Resultaten från forskningen uppmärksammas regelbundet både i tidningar, radio och TV. Genom åren har hundratals vitt skilda grupper gjort studiebesök på Tovetorp. Antalet anställda är för närvarande 6 personer. Studenter och andra besöksgrupper bor med helpension.

Tovetorp idag

Tovetorp idag