Forside

St. Svithun runder 10.000 medlemmer......

07.03.2013:
St. Svithun menighet har rundet 10. 000 medlemmer!!!

Gjennomsnittlig vekst i menigheten har siden midten av September 2012 vært
8,3 nye medlemmer hvert døgn.

Fortsetter veksten kan vi regne med at menigheten vil telle ca 12. 300 medlemmer
innen utgangen av 2013.

Veksten i St. Svithun menighet skyldes i all hovedsak innvandring til Stavanger regionen.