-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791

 

1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

Franciscus Apers wordt koster in Blaasveld. 12 jan: hij mag van de schepenen optreden als schoolmeester, op voorwaarde dat hij voor niets de arme kinderen leert lezen en schrijven, alsook godsdienstonderricht geeft.

Boom - Huizentelling

De dorpskom van Boom telt 60 huizen.

Nederlanden - Lejeune

Pieter Frans Lejeune (°1721 +1790), Vlaams classicistisch beeldhouwer. Hij maakt marmeren beelden.

Verenigde Provinciën - Roggeveen

Jacob Roggeveen (°1 feb 1659 Middelburg +1729 Middelburg), Nederlands ontdekkingsreiziger, maakt in opdracht van de West-Indische Compagnie een reis naar "Zuidland".

1721

Engeland - Robert Walpole

In Groot-Brittannië wordt de eerste premier aangesteld, met de titel First Lord Treasurer. Het is Robert Walpole (°26 aug 1676 Houghton +29 mar 1745 Londen), en hij blijft aan de macht tot 1742.

Vrede van Nystad

30 aug: einde van Noordse oorlogen. Zweden verliest vrijwel alle bezittingen in het gebied ten oosten van de Oostzee (Estland, Ingermanland, Lijfland en West Karelië).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Puurs - Breendonk - Sint Bernaards

24 jun: benoeming door Karel VI van Gerardus Rubens (°±1674 +21 jan 1736) tot abt van de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem.

Gerardus Rubens van de Sint Bernardusabdij in Hemiksem wordt geestelijke over Puurs en Breendonk (tot 1736).

Rumst

Antonis Vertommen, Cornelis Huygelen, Lancelottus De Vos, Peeter Kennis, Zander Zegers en Bartholomeus De Clerck zijn schepenen van Rumst.

Oostendse Compagnie

19 dec: oprichting van de Oostendse Compagnie, voor handel met Indië en China. De compagnie wordt mogelijk een te duchten concurrent voor de VOC (van de noordelijke Republiek).

Verenigde Provinciën - Roggeveen

6 apr: Jacob Roggeveen (°1 feb 1659 Middelburg +1729 Middelburg), Nederlands ontdekkingsreiziger, ontdekt de Paaseilanden (1722), genoemd naar het feest van de dag: Pasen.

Verenigde Provinciën

2 nov: Willem Karel Hendrik Friso (de zoon van Jan Willem), stadhouder van Groningen en Friesland, wordt nu ook stadhouder van Drente en Gelderland. De 4 andere gewesten besluiten in 1723 de stadhouderloze periode aan de te houden.

Meerman

Gerard Meerman (°1722 +1771), Nederlands rechtsgeleerde en bibliofiel. Hij bouwt een rijke bibliotheek van handschriften en oude werken uit.

1722  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Overstromingen

Dijkbreuken.

Bornem

Het land van Bornem krijgt 6 jaar vrijstelling van belastingen na de zware overstromingen.

Blaasveld

2 feb: graaf Ferdinand Charles Joseph d'Ongnies, luitenant-generaal in het leger, overlijdt. Hij is gehuwd met Margaretha Charlotte prinses de Berges, die 17 dagen na haar echtgenoot begraven wordt. Zij was een dochter van Philippe François de Berges prins van Grimbergen x Jacqueline de Renesse, dame van Gaasbeek. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Antoine Henri d'Ongnies, die tot dan toe kamerheer, staatsredenaar, kapitein van de adellijke garde, luitenant van het feodaal hof van Brabant en grootbaljuw van Waals Brabant is.

Puurs

In de kerk van Puurs worden de barokke meubelen geplaatst, gemaakt door W.I. Kerrickx, alsook het orgel dat door Ludovicus De la Haye werd gebouwd (tot 1727).

Ruisbroek

Anthonius Addiers is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek (tot 1724).

Oostendse Compagnie

20 jul: keizer Karel VI verleent het octrooi aan de Oostendse Compagnie, voor handel met Indië en China.

1723

Rusland

Jekatarinaburg wordt genoemd naar Catharina I van Rusland. Later (1924) verandert de naam in Sverdlovsk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Lambrecht Gommard Swijzen wordt pastoor van Boom (tot 1758).

Bornem - Coloma

Marie Florence Coloma wordt de 4de gravin van Bornem (tot 1757). Ze huwt een eerste keer met Jean Théodore de Corswarem, en een tweede keer met Jean Jacques de Corswarem.

10 jul: de schoonbroer van  Pieter Judocus De Keersmaecker (Petrus Jacobus De Keersmaecker) overlijdt op 10 juli. Hierdoor wordt Pieter Judocus naast heer van Baerelsteyn ook heer van Leugenhage (de Blauwhoeve van Temse). Naast de graaf van Bornem, staat Pieter Judocus bekend als de tweede rijkste man.

  1724

Duitsland - Kant - Kloppstock

Immanuel Kant (°1724 +1804), Duits wijsgeer. Hij onderzoekt o.a. de gesteldheid van het menselijke kenvermogen, en komt tot een eigen systeem van het "criticisme".

Friedrich Gottlieb Klopstock (°1724 +1803), Duits dichter. Hij schrijft bijbeldrama's en vaderlandslievende spelen.(o.a. "Der Messias" en "Oden").

Japanse Keizerrijk - Haroenoboe

Soezoeki Haroenoboe (°1724 +1770°), Japans schilder, meester van de kleurenhoutsnede.

Spanje - Lodewijk

Lodewijk komt op de troon.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Huidevettersmolen

De Huidevettersmolen is nu algemeen bekend als de Molen van Lier, op de Pennepoel.

Ruisbroek

17 apr: Karel Jozef Boudewijn Le Cocq (+19 sep 1762), de graaf van Humbeek en heer van Diéval en Wulvergem, wordt de nieuwe heer van Ruisbroek. Hij was ooit edelknaap bij Lodewijk XIV. Karel is in 1710 gehuwd met Theresia Charlotta de la Tour Saint-Quentin (+5 jul 1759 Arras).

Sint Amands

Bij keizerlijk plakkaat wordt Sint Amands afgevoerd van de lijst van vrijheerlijkheden van de Staten van Vlaanderen. Philips Alexander Bournonville schrijft een verweerschrift om de vrijheden te behouden. Als compromis stelt men een regeling i.v.m. de belastingen voor.

Pragmatieke sanctie

15 mei: de Provinciale Staten erkennen aartshertogin Maria Elisabeth van Oostenrijk, de enige dochter van Karel VI. Zij wordt landvoogdes der Zuidelijke Nederlanden (tot 1741). Sinds lang is zij de eerste die ook werkelijk in onze streken verblijft. Ze neemt autonoom beslissingen, en is in staat om de streek voor langere tijd rust te geven. Ze wordt ook de "prinses van den bloede" genoemd, en durft in te gaan beslissingen van het hof in Wenen.

Amsterdam - Vivaldi

In Amsterdam verschijnen van de Venetiaanse componist Antonio Vivaldi (°4 mar 1678 Venetië +28 jul 1741 Wenen) "Le quattro stagioni" (de vier jaargetijden).

1725

Verdrag van Wenen

30 apr - 1 mei: tussen Oostenrijk en Spanje wordt een verbond gesloten om de opvolging van Maria Theresia in de Oostenrijkse Nederlanden mogelijk te maken. Het verbond is vooral tot stand gekomen dank zij de inspanningen van jonker Jan Willem van Ripperda, die van 1714 tot 1718 in Madrid ambassadeur is van de Staten Generaal, waarna hij in Spaanse dienst treedt. Maria Theresia zal trouwen met een Spaanse prins, en Karel VI erkent de Spaanse aanspraken op Italiaans gebied. Hij staat aan de Oostendse Compagnie dezelfde rechten toe in de Spaanse koloniën, als die van de Engelsen.

Verbond van Herrenhausen

3 sep: Engeland, Frankrijk en Pruisen verenigen zich in Herrenhausen tegen Oostenrijk! De noordelijke Republiek onthoudt zich nog even, ondanks aandringen van Simon van Slingelandt (secretaris van de Raad van State), omdat door toetreding tot de nieuwe alliantie de vrede beter gehandhaafd zou blijven.

Rusland - Catharina I

Tsarina Catharina I.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

Een getijdewatermolen wordt gebouwd op de Steilse Kil (nu Silvertoplaan) door Dominicus Verelst, molenaar in Reet.

Breendonk

Nicolas de Man overlijdt, en zijn bezitting worden geërfd door zijn zoon Charles Joseph baron van Attenrode-Wever (°1710), heer van Termeiren en Hobruges.

Liezele - Lippelo - Malderen

Jean Dominique graaf van Salm-Kyrbourg wordt heer van Lippelo, Liezele en Malderen.

Mechelen - Moedersmolen

De Moy(e)rsmolen komt nu voor in de archieven als de Moedersmolen.

Oppuurs - Snoy

Charlotte Snoy (°1683 +1726) is gehuwd met Charles Philippe d'Hangouart (+1749), grootbaljuw van Rijsel, heer van Seclin en baron van Avelin. Door het overlijden van Charlotte, wordt hij baron van Oppuurs (tot 1749). Twee van hun afstammelingen mogen de titel baron voeren. De eerste is Antoine François Joseph graaf en markies d'Hangouart, baron van Avelin en getrouwd met Marie Anne Françoise de Preudhomme d'Hailles. De tweede is François Augustin d'Hangouart (°1747 +1825), graaf van Avelin en Seclin, en gehuwd met Marie Adrienne Franeau d'Hyon.

Ruisbroek

jul: Georgius Van der Veken wordt ingehaald als pastoor van Ruisbroek.

Willebroek

Nicolaes de Man overlijdt. Hij is gehuwd met Anna Maria Theresia de Renialme de Cordes. Kasteel Termeeren komt op deze manier in handen van hun zoon Karel Joseph Franciscus de Man (°1706), de baron van Attenrode en van Wever.

Ludovicus Egidius Van Schaebroeck wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1768).

Nederlanden - de Ferraris

Graaf Jozef de Ferraris (°1726 +1814), generaal en cartograaf uit Elzas-Lotharingen, die vooral in Oostenrijkse dienst werkt.

Verenigde Provinciën

9 aug: de Republiek treedt toe tot het Verbond van Herrenhausen, op voorwaarde dat er werk van wordt gemaakt om de Oostendse Compagnie op te heffen.

1726

Engeland - Jonathan Swift

Jonathan Swift (°30 nov 1667 Dublin +19 okt 1745 Dublin), Brits auteur en dichter, geeft de satirische roman "Gulliver's Travels" uit.

Oostenrijk - Beieren - Karel VII

Karel VII (°1697 Brussel) wordt keurvorst van Beieren.

Spanje - Filips V

Filips V terug op de troon.

Rusland - Catharina

Keizerin Catharina van Rusland (°1729 Stettin +1796). Ze huwt in 1745 met de latere tsaar Peter III, die ze in 1762 onttroont en laat vermoorden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands

De heer van Sint Amands overlijdt kinderloos, en wordt opgevolgd door zijn zuster Angélique Victoire de Bournonville, vrouwe van Sint Amands (tot 1764). Zij is gehuwd met Jean Baptiste Durfort - Duras (maarschalk van Frankrijk).

Verenigde Provinciën

31 mei: Frankrijk, de noordelijke Nederlanden en Engeland overwegen om de Oostenrijkse Nederlanden binnen te vallen. Keizer Karel VI van Oostenrijk schorst de Oostendse Compagnie. Dit gebeurt op vraag van de Noord-Nederlanders en na bemiddeling van de Fransen. Hierdoor wordt de band tussen Oostenrijk en Spanje losser.

17 jul: Simon van Slingelandt wordt raadspensionaris van Holland (tot 1736). Jammer genoeg voelt hij zich zelf te oud om nog noemenswaardige veranderingen door te drukken.

1727

China - Rusland

China en Rusland ondertekenen een overeenkomst v.w.b. grenscorrecties langs de rivier Amoer.

Duitsland - Zinzendorff

Oprichting van een protestantse piëtische sekte in Herrnhut in Saksen (DE), door Zinzendorff. Ze hechten groot belang aan missiewerk.

Engeland - George II

Koning George II van Groot Brittannië komt op de troon (tot 1760). Hij is een zoon van koning George I. Hij neemt deel aan de Oostenrijkse Successieoorlog, alsook aan de 7-jarige Oorlog.

Gainsborough

Thomas Gainsborough (°1727 +1788), Engels schilder, vooral bekend van portretten en landschappen in een subtiele en toch levendige stijl.

Rusland - Bering

Tsaar Peter II (tot 1730). Hij geeft later de Deense ontdekkingsreiziger Vitus Bering de opdracht om de noordoostelijke doorgang van de Noordelijk IJszee naar China en naar India te onderzoeken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Strenge winter.

Ruisbroek

Nicholaes Cools is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek (tot 1729).

Willebroek

De karmelietessen betrekken het kloostergebouw, dat aan hen wordt toegewezen.

  1728

Duitsland - Lambert

Johann Heinrich Lambert (°1728 +1777), Duits natuurkundige en filosoof.

Engeland - Cook - Goldsmith

James Cook (°1728 +1779).

Oliver Goldsmith (°1728 +1774), Engels schrijver. Hij wijdt zich na lange omzwervingen aan het schrijven, o.a. met de roman "The Vicar of Wakefield".

Oostenrijk - Mengs

Anton Raphael Mengs (°1728 +1779), Oostenrijks classicistisch schilder. Zijn werk bevat vaak mythologische en bijbels thema's. Hij maakt ook portretten.

Bering

Vitus Jonassen Bering (°1680 Horsens, Jutland +19 dec 1741 Beringeiland), Deens zeevaarder, vertrekt in opdracht van de Russen op ontdekkingstocht naar Alaska.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

De kerk van Bornem wordt verbouwd: de vierkante pilaren worden omgebouwd in achthoekige.

Tisselt

Tisselt wordt verkocht aan Melchior van Susteren, de broer van de bisschop van Antwerpen. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden om het in een leen te houden van de heerlijkheid. Al kort daarna komt het terug in handen van de Heren van Grimbergen.

Verenigde Provinciën - Willem IV

1 sep: Willem IV Karel Hendrik Friso van Oranje wordt meerderjarig, en aanvaardt het stadhouderschap in zijn vier gewesten. Toch is hij niet in staat iets te ondernemen tegen de heerschappij van de regenten.

1729

Duitsland - Lessing - Mendelssohn - Mattheuspassie

Gotthold Ephraim Lessing (°1729 +1781), Duits schrijver. Hij is een aanhanger van de "Verlichting" en schrijft ook toneelkritieken, blijspelen ("Minna von Barnhelm"), tragedies en het dramatische gedicht "Nathan der Weise".

Moses Mendelssohn (°1729 +1786), Duits wijsgeer. Hij is één van de filosofen van de "Aufklärung". Hij schrijft o.a. "Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele".

In de Thomaskirche in Leipzig wordt voor de eerste keer de "Mattheuspassion" van Johann Sebastian Bach (°21 mar 1685 Eisenach +28 jul 1750 Leipzig) uitgevoerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

J.F. Ferrier wordt vermeld als schoolmeester en winkelier, dit tot en met 1735.

Ruisbroek

Franciscus Van de Vijver is borgemeester (bedesetter) van Ruisbroek.

Weert

Jan Baptist de Smet, bisschop van Gent, wordt geestelijke over Weert (tot 1741).

Verenigde Provinciën - Ingenhousz

Jan Ingenhousz (°1730 Breda +1799 Londen), Nederlands natuur- en geneeskundige. Hij ent meerdere leden van de vorstelijke familie in tegen pokken.

Het economisch overwicht van de Nederlanden begint te minderen, dit ten voordele van Engeland en Frankrijk.

1730

Duitsland - Hamann

Johann Georg Hamann (°1730 +1788), Duits schrijver, die baanbrekend werk verricht voor de "Sturm und Drang" beweging.

Engeland

Rond deze tijd ontstaat het Engelse volklied "God save the King / Queen".

Rusland - Anna

Tsarina Anna (tot 1740).

Laatste wijziging 02-06-2007 - Nieuwe iconen
12-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl