Intrauterin fosterdöd och neonatal död

Intrauterin fosterdöd
 
 
Definition
 
I det svenska Folkbokföringsregistret registreras alla barn som föds döda efter 22 fullgångna graviditetsveckor. Fram till och med 30 juni 2008 inkluderades endast dödfödda om de föddes efter 28 graviditetsveckor.
 
 
Orsak
 
Komplikationer relaterade till moderkaka och navelsträng kan orsaka att barn dör före födelsen. Om moderkakan lossnar helt eller delvis kan barnet dö i livmodern likaså om blodflödet i moderkakan eller i navelsträngen stoppas. Andra orsaker till barns död är infektioner (virus och bakterier). Missbildningar och kromosomavvikelser kan också orsaka att barn dör före födelsen, liksom sjukdomar hos mamman. Om barnet föds efter 41 graviditetsveckor ökar risken för att barnet dör före födelsen. Risken för att ett barn ska dö före födelsen ökar om mamman röker, risken ökar också om mamman är överviktig. Att barn dör före födelsen är vanligare bland förstföderskor och bland kvinnor som är över 35 år. Om mamman tidigare fött ett dött barn finns det en något ökad risk för att det ska hända igen. För cirka 10 procent av alla barn som dör före födelsen finner man ingen orsak till barnets död.
 
 
Incidens
 
När enbart dödfödda barn som föddes efter 28 fullgångna graviditetsveckor registrerades i folkbokföringsregistret var andelen dödfödda 3-4 per tusen födda barn i Sverige. En nivå som varit densamma sedan mitten av 1980-talet. Siffrorna är högre efter att registreringen ändrats och innebär att omkring 500 barn föds döda varje år i Sverige.
 
 
Neonatal fosterdöd
 
 
Definition
 
Om barnet lever vid födelsen men dör inom 28 dagar efter förlossningen definieras det som neonatal död.
 
 
Orsak
 
En vanlig orsak till att barn dör under de första 28 dagarna efter förlossningen är att barnet är för tidigt fött. Ofta har de barn som dör under neonatalperioden en sjukdom eller missbildning.
 
 
Incidens
 
Förekomst av neonatal dödlighet (levande födda barn som avlider inom 28 dagar) har minskat i omfattning sedan 1973, från 7 per 1000 födda till cirka 2 per 1000 födda år 2008. Det betyder i faktiska siffror att omkring 200 barn dör inom 28 dagar efter förlossningen varje år i Sverige. Minskningen som skett avseende den neonatala dödligheten kan förklaras med att neonatalvården har förbättrats.
 
Klicka här för att komma till Sveriges officiella statistik; Socialstyrelsen>>

Skriv ut sidan