Nordiskt runnamnslexikon - Institutet för språk och folkminnen Hoppa direkt till textinnehållet Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Översikt Sökningssida FAQ Hjälp Kontakt
 
 
   

Nordiskt runnamnslexikon  

Fjärde, reviderade versionen med tillägg av frekvenstabeller och finalalfabetisk namnlista Februari 2002

Projektet har genomförts med medel från Riksbankens jubileumsfond och avslutades 2002.
Arbetet har baserat sig på redan existerande databaser över vikingatida runinskrifter. Resultatet är ett alfabetiskt lexikon över alla förekommande namn, med angivande av etymologi, frekvens och geografisk spridning. Samtliga belägg på varje enskilt namn har förts upp med referens till inskrifter där de förekommer.
Förutom artiklar över enskilda namn innehåller lexikonet etymologiska artiklar över förekommande namnleder och listor över de sammanställningar som är betygade.

Lexikonet finns även på CD som kan beställas från SOFI, Box 135, 751 04 Uppsala. Telefon: 018-65 21 60, fax: 018-65 21 65 samt e-post: registrator@sofi.se.

Uppdaterad 9 oktober 2006

Ansvarig för sidan: Namnarkivet i Uppsala (NAU)