Minnelunden og kunstparken som er åpnet i en gjengrodd skråning overfor Carl Berners plass har fått navnet «Dette er et fint sted» av Victor Lind.

Parken er både et sted hvor folk skal kunne slappe av og markerer åstedet for et gartneri som ble sentralt i flyktningtransporten av nordmenn til Sverige under 2. verdenskrig.

 

Fra krattskog til kunstpark

Victor Lind fikk ideen til prosjektet i 2008.

- Da jeg sjekket ut stedet hvor dette gartneriet hadde ligget, så jeg en skråning dekket av kjerr. Jeg så at dette var et fint sted, men det var ingenting som viste hva som foregikk her i årene 1942-43. Jeg tenkte at denne Oslo-historien bør synliggjøres på et vis, sier Lind.

Det siste året har minneparken tatt form i skråningen ved Hekkveien, takket være private gaver, offentlig og kommunal støtte. Men parken står fortsatt halvferdig og venter på at andre byggetrinn skal bli gjennomført før den kan bli forært Grünerløkka bydel som gave. Prosjektet trenger 1,4 millioner kroner, som må bevilges under budsjettbehandlingen i bystyret i morgen om parken skal bli ferdig etter planen i år.

- Det har vært tverrpolitisk enighet i bystyret om at prosjektet er bra og at det må fullføres. Men blir det ikke behandlet i morgen, blir parken stående halvferdig. Det haster litt for å få dette fullfinansiert, med tanke på anbudsplanen for prosjektet som går ut på dato 1. juli, sier Lind.

 

Tatt form

I løpet av det siste året har «Dette er et fint sted» blitt ryddet, fått gangsti, belysning og benker på plass. I tillegg byr kunstparken på to åttekantede stjerner med innskrift - den ene med et dikt av Henrik Wergeland, den andre med historien om firkløveret bak flyktningaksjonen som begynte høsten 1942. Parken ble innviet av ordfører Fabian Stang 27. oktober i fjor.

- Dette var på 70-årsdagen for da de første fire unge jødiske mennene, brødrene London, kom løpende inn i gartneriet til Rolf Syversen og spurte om hjelp. Da var faren deres allerede arrestert. Den høsten satte politimester Knut Røed i Oslo i gang jødeaksjonen. Omtrent samtidig sprakk Milorg på Sørlandet, og mange kom til Oslo. Sammen med den tidligere politimannen Carl Fredriksen klarte de å få over 1.000 nordmenn transportert til Sverige. Rundt halvparten av dem var jøder. Og de som begynte denne flyktningtransporten, var helt vanlige mennesker. De hadde ikke trengt å gjøre dette, sier Lind.

 

Skrevet i stein

Flyktningtransporten ble oppdaget av den tyske okkupasjonsmakten i 1943. Gartner Rolf Syversen ble arrestert og skutt på Trandum i 1944. Carl og Gerd Fredriksen kom seg trygt til Sverige sammen med bakmannen Reidar Larsen. Innsatsen deres er i dag kjent som en av krigens største redningsbragder. Nå står historien deres innfelt i steinen plassert øverst i parken.

Parken ved Hekkveien er laget sammen med Snøhetta og skal fylles med flere benker, mer lys, flere trær og blå blomster. Rundt Wergelandsstjernen som nå er omkranset av dype hull, skal det komme en kirsebærlund.

- Folk i området bruker parken allerede. Stedet skal være lyst, trygt, bli et fint sted på alle måter og en liten tankeutfordring, sier Lind.

 

- Godt tiltak

I Oslo bystyre er politikerne innstilt på å få parken «Dette er et fint sted» ferdig etter planen. Høyres bystyregruppe tar stilling til saken på sitt møte i kveld, før bystyret møtes til behandling av revidert budsjett i morgen.

- Vi har fått noen innspill fra dem som ønsker å gjøre saken ferdig. Forslaget ser veldig fornuftig ut. Det er gode argumenter for å ferdigstille dette i år. Vi kommer til å ta endelig stilling til dette på gruppemøtet. Inntil det kan jeg ikke si noe mer. Dette er et godt tiltak, og det er fornuftig å få prosjektet fullført, sier Eirik Lae Solberg (H), leder i finanskomiteen i Oslo bystyre.

Marianne Borgen i Oslo SV er også på ballen.

- Vi har noen muligheter med revidert budsjett for å rette opp dette. Vi tok ikke opp denne saken i forrige uke, fordi vi ikke hadde kjennskap til den. Etter at jeg ble informert, har jeg tatt kontakt med de andre gruppelederne i bystyret for å se om vi ikke kan ordne opp i dette og få sikret et flertall, sier Marianne Borgen.

reidar.spigseth@dagsavisen.no