Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Segercrantz, Gösta,

Segercrantz, Gösta, pseud. för Gösta Palmcrantz, författare (f.10/i1888),utbildad till sjukgymnast. S. har skrivit romaner och berättelser i en äventyrsstil, påverkad av bl.a. Frank Heller, ss. “Mr Patersons äventyr i Monte Carlo”(1917),”Hennes höghets massör”(1918),”Dr Benjamins patienter”(1921),”Signor Babi-nis massös”(1931).”Skottet i Paris”(1933)och “Mord i flygmaskin”(1945).

Kategorier: , , , , ,Viktigare senrenässans-

Viktigare senrenässans- och barockkyrkor äro: Santa Caterina dei Funari,1560 —64,med rikt utbildad fasad av Guidetto Gui-detti. Santa Maria in Vallicella el. Chiesa Nuova, byggd 1575—1605,i det inre rikt stuckdekorerad, med takmålningar av Pietro da Cortona och altartavla m.m. av Rubens. San Luigi dei Fran-cesi,1585—89,med takmålningar av fransmannen Natoire och italiensk barockkonst i det inre. Även Caravaggio är här representerad. Sant’ Andrea della Valle, påbörjad1591,med rik fasad av Carlo Rainaldi från1665 och interiör av helgjuten verkan. I det inre bl.a. freskoscrier av Domenichino. Santa Susanna vid Piazza San Bernardo ombyggdes helt av Madcrno1603och erhöll då sin barockfasad. Vid samma torgplats uppförde han1608—20Santa Maria della Vitto-ria, i vilken Berninis skulptur “Den heliga Te-resas uppenbarelse” finns.1626—85uppfördes jesuitkyrkan Sant’ Ignazio av Pater Grassi. I det inre illusionisliska takmålningar av Andrea Pozzo. I San Carlo al Corso, i det inre smyckad efter Cortonas ritningar, finns Carlo Marattis huvudarbete (en altartavla). Vid Quirinalplatsen ligger Sant’ Andrea, med oval plan uppförd av Lorenzo Bcrnini1658.Han har även tills, med Fontana fullbordat dc båda tvillingkyrkorna Santa Maria in Monte Santo och Santa Maria dei Miracoli vid Piazza del Popolo (påbörjade av Rainaldi1662).Bland Borrominis verk från mitten av1600-talet märkas Sant’ Agnese vid Piazza Navona, det i plangivning, exteriör och interiör av vild barock präglade kapellet Sant’ Ivo i gamla univ. samt i de ö. stadsdelarna San Carlo alle Quattro Fon-tane och Sant’ Andrea delle Frätte med klocktorn av rik uppbyggnad. Bland senare barockkyrkor må nämnas Santa Maria in Campitclli (av Carlo Rainaldi1660—75)och Santi Apostoli (nyuppförd av Carlo Fontana1702—24).Under barocken skedde, som ovan antytts, en mängd ombyggnader av såväl exteriörer som interiörer.[N.G.S.IK.H.

Kategorier: , , , , ,Fea, Carlo, italiensk

Fea, Carlo, italiensk arkeolog(1753—1836),en av pionjärerna för den romerska arkeologien och en av de fem stiftarna av Tyska inst. i Rom(1828).F. var en av de första, som arbetade för utgrävning av Forum Ro-manum, och utgav en rad för sin tid betydande verk över antik konsthistoria, epigrafik och numismatik.

Kategorier: , , , , ,Jacopö

Jacopö da Pontormo: Årstiderna. Detalj av fresk i Villa Poggio a Cajano, 1520—22. liolm slott” samt titelrollen i “Anna Sophie Hedvig” (Kaj Munk). Hennes memoarer, “Eet Liv — mangc Liv”, ha utkommit i2bd 1949—50. 1— G. 1) 1906 in. skådespelaren Carlo Wieth (skilsmässa), 2) 1920m. läkaren Povl Vilhelm Pontoppidan.A.L.da Pontormo [påntårxnå], J a c o p o, eg. J.

Kategorier: , , , , ,Carlo Dolci:

Carlo Dolci: Självporträtt. Detalj. 1674. Uffizierna, Florens. till J. Vignali, utbildade emellertid cn egen stil och blev specialist på det religiösa måleriet. 1 hans konst har det överdrivet känslomättade en stor plats. Hans ofta upprepade bilder föreställa helgon och martyrer i halvfigur el. kvinnohuvuden med tårdränkt blick och sötaktiga anletsdrag. I Florens är D. rikast representerad; hans mest bekanta tavla, “Den orgelspelande Cecilia”, finnes dock i Dresdcngalleriet. Nationalmuseum äger av D. “Magdalena vid Kristi fötter” (en flerfigurig bild) och “Den bolfärdiga Magdalena”.K.ES.Dolcia’n,mus.,se Dulcian. Dolcissimo [-ciss'-],mus.,se Dolce. von Dolcke [dål’-J, Magda, dansk skådespelerska (1836—1926). D. var född i Tyskland, kom tidigt till Köpenhamn, väckte där under namnet Rosa-lindeThomsen uppmärksamhet med sin talang, sin pikanta, blonda skönhet och sin extravagans, återtog senare sitt möjl. verkliga namn v. D., gästspelade 1873—74 på de kungl. teatrarna i Stockholm, bl.a. som Orleanska jungfrun, Jane Eyre och Fanchon i “Syrsan”, 1874 på Mindre teatern och 1876 på Djurgårdsteatern samt ledde från 1874 under några år eget sällskap i svenska landsorten och en del av säsongen 1877—78 Bijoutcatern (senare Folkteatern) i Stockholm. D. blev sedermera gift med borstfabrikanten John Bosse i Köpenhamn och drog sig tillbaka från scenen. G.Kg.

Kategorier: , , , , ,Carlo Dolci:

Carlo Dolci: Självporträtt. Detalj. 1674. Uffizierna, Florens. till J. Vignali, utbildade emellertid cn egen stil och blev specialist på det religiösa måleriet. 1 hans konst har det överdrivet känslomättade en stor plats. Hans ofta upprepade bilder föreställa helgon och martyrer i halvfigur el. kvinnohuvuden med tårdränkt blick och sötaktiga anletsdrag. I Florens är D. rikast representerad; hans mest bekanta tavla, “Den orgelspelande Cecilia”, finnes dock i Dresdcngalleriet. Nationalmuseum äger av D. “Magdalena vid Kristi fötter” (en flerfigurig bild) och “Den bolfärdiga Magdalena”.K.ES.Dolcia’n,mus.,se Dulcian. Dolcissimo [-ciss'-],mus.,se Dolce. von Dolcke [dål’-J, Magda, dansk skådespelerska (1836—1926). D. var född i Tyskland, kom tidigt till Köpenhamn, väckte där under namnet Rosa-lindeThomsen uppmärksamhet med sin talang, sin pikanta, blonda skönhet och sin extravagans, återtog senare sitt möjl. verkliga namn v. D., gästspelade 1873—74 på de kungl. teatrarna i Stockholm, bl.a. som Orleanska jungfrun, Jane Eyre och Fanchon i “Syrsan”, 1874 på Mindre teatern och 1876 på Djurgårdsteatern samt ledde från 1874 under några år eget sällskap i svenska landsorten och en del av säsongen 1877—78 Bijoutcatern (senare Folkteatern) i Stockholm. D. blev sedermera gift med borstfabrikanten John Bosse i Köpenhamn och drog sig tillbaka från scenen. G.Kg.

Kategorier: , , , , ,Turisttävlingar

Turisttävlingar (eng. rally, plur.rollies;fra.rallye,avrallier,samla) äro tävlingar för turistmässiga fordon, varvid huvudprovet består i att ta sig fram till en viss på förhand fixerad plats, vanl. på viss bestämd tid. Startplatser och tävlingsvägar behöva ej vara desamma för samtliga deltagare, utan varje tävlande har som regel rätt att starta från sin hemort el. från någon av ett antal på förhand bestämda platser. Tävlingen planeras vanl. så, att deltagarna beräknas samtidigt nå målet. Genom klassindelning och handicapsystcm ges fordon av alla storlekar chans att segra. Genomsnittshastigheterna sättas med hänsyn till tävlingarnas karaktär förhållandevis låga. Av de mera berömda tävlingarna av detta slag kunna nämnas Monte Carlo-rallyt (fra.Rallye automobile de Monte Carlo),som 1911—39 och sedan1949årl. anordnats av International Sporting Club i Monaco, Tulpan-rallyt till Holland, Esto-ril-rallyt till Portugal, Rallye Méditerranée-le Cap tvärs genom Afrika och det svenska rallyt till Midnattssolen, som startades av KAK1950,första året med Falsterbo, Göteborg och Stockholm som startplatser och Kiruna som mål.RGg.

Kategorier: , , , , ,Monte Carlo-baletten

Monte Carlo-baletten [mån'le kar'lå-], populär men icke fullt adekvat benämning på några balett-trupper av huvudsakl. rysk cxtraktion, som haft cl. ha Monte Carlo som sin fasta vistelseort. De ha stått under beskydd av fursten av Monaco och även åtnjutit visst ekonomiskt stöd av denne. — Efter Djagilevs död1929 skingrades hans sällskap.1931grundades emellertidLes Ballets Russes de Monte Carlo.Initiativtagare var dåv. teaterchefen i Monte Carlo, René Blum(1884—1944). 1932blev f.d. ryske överslen Wassily de Basil, dittills verksam inom ett ryskt operasällskap i Paris, Blums kompanjon. Med G. Balanchine och L. Massine som koreografer, S. Gregorieff som balettmästare (för den klassiska ryska repertoaren) och Alexandra Danilova som prima ballerina fick sällskapet stora framgångar både i Europa och i USA. Tilllagande oenighet mellan Blum och de Basil resulterade i att Blum 1936drog sig tillbaka, de Basil hade vid denna tid två sällskap. Balanchine hade redan1933lämnat sällskapet, men Massine kvarstod till1938,då han återvände till Blum, som1936grundatRené Blum’s Ballets Russes de Monte Carlotill skillnad från den andra truppen, som kalladesColo-nel de BasWs Ballet Russe de Monte Carlo.Blum hade hela tiden behållit sin direktörspost vid operan i Monte Carlo, varför han hade större rätt till namnet än de Basil. Stridigheterna kulminerade sommaren1938,då båda sällskapen uppträdde samtidigt i London. Blums sällskap ägde bestånd till1942,då Massine lämnade detta och tillgångarna såldes, de Basils trupp reorganiserades1939,och1940återfick han också kontrollen över några av de baletter, som producerats under hans och Blums gemensamma direktörstid. Formellt äger detta sällskap ännu bestånd men utövar f.n.(1951)icke någon verksamhet; de Basil har emellertid äganderätten till o.140baletter samt fullständig uppsättning, musik m.m. till de flesta. Resterna av Blums sällskap samlades1943under sitt gamla namn, Ballet Russe de Monte Carlo, som numera står under ledning av Sergei Denham med Frederic Franklin som balettmästare och ledande dansör och Alexandra Danilova som prirna ballerina. Av allt att döma har detta sällskap, som icke på många år varit i Europa, icke rätt till namnet, oavsett dess höga standard, utan detta tillkommer i stället cn annan trupp,Eugene Criinberg’s Nouveau Bal-let de Monte Carlo,som sedan1947bär namnetGrand Ballet de Monte Carlo.Alltsedan sistn. år har denna trupp turnerat i Europa, Sydamerika och Afrika men gjorde1950sin första USA-turné. Den räknar dock Monte Carlo som sin fasta punkt. Dess rätt att bära namnet framgår också därav att den uppträdde på operan i Monte Carlo under kröningsfestligheterna för den nye fursten, prins Rainier III, våren1950.Sedan1947står den under ledning av markis George de Cucvas, vilken genom sitt giftermål med en dotterdotter till J. D. Rockefeller s:r blev i stånd att ekonomiskt garantera den nya balettruppen. Dess balett-mästare är koreografen John Taras, och bland dess främsta krafter märkas Rosella Highlhower och André Eglevsky samt Marjorie Tallchicf och hennes man George Skibine. Praktiskt taget alla betydande dansartister och koreografer samt ett stort antal ledande komponister, dekorationskonstnärer och dirigenter ha under längre el. kortare perioder varit verksamma i el. för dessa balett-trupper. Den svenske koreografen George Gé var1935—39knuten till Blums trupp som balett-mästare. — M. (under ledning av J. Lidjinov och L. Woizikowsky) gästspelade1937på Kungl. teatern i Stockholm.B.Hgn.

Kategorier: , , , , ,Monaco

Monaco [månn'akå], furstendömc i beroende av Frankrike, bestående av cn3,»km lång och0,15—1km bred kustremsa vid Medelhavet mellan Nizza och Menton; i,s km2;19,242 inv.(1946: 23,973 1939).varav c:a1,500infödda och natura-liseradc monegasker, de övriga huvudsakl. italienare och fransmän. På gr. av sitt gynnsamma, mot nordliga vindar skyddade läge lever M. till större delen på turister. Dc viktigaste exportvarorna äro olivolja, apelsiner, citroner, parfymer och choklad. M. bestar av3städer: Monaco, La Condamine och Monte Carlo. Huvudstaden M o-naco(1,938inv.1939)har ett enastående läge på en i Medelhavet utskjutande,60m hög kalkstensklippa. I v. ligger slottet, ett medeltida kas-tcll, som utvidgades o.1630av fursten Grimaldi.

Kategorier: , , , , ,Catta’neo,Carlo, italiensk

Catta’neo,Carlo, italiensk författare(1801— 69),en av dc mest framstående i Italiens frihetskamp. Med sin 1839 startadetidskr. “Il politec-nico” utövade C. stort inflytande på de bästa bland ungdomen. I politiken bekände han sig till republikanska och federalistiska idéer och inom filosofien till en positivistisk riktning; som historieskrivare var han framstående genom sin omfattande ekonomiskt-sociala bildning och genom tankens och stilens kraft. Hans “Opcre”(7bd,1881 —92)och “Scritti politici ed epistolarii”(3bd,1892—1901)omfatta icke alla hans otaliga uppsatser. — Litt.: A. Levi, “Il positivismo politico di C. C.”(1928;med bibliogr.).A.Li.

Kategorier: , , , , ,Nästa sida »
Sök artikel: