Statistik över bananvändning

Statistik för de tre senaste kvartalen. I bilden ser du namnen på banorna.

Skiss över Arlandas banor

Mars-maj 2013
Bana Landning Start
 01L  29 %  15 %
 01R  13 % 0 %
 19R  9 %  38 %
 19L  14 %  11 %
 26  35 %  0 %
 08  0 %  36 %
     
Dec 2012-feb 2013
Bana Landning Start
 01L  43 %  14 %
 01R  7 % 0 %
 19R  13 %  32 %
 19L  8 %  2 %
 26  29 %  0 %
 08  0 %  52 %
     
Sep-nov 2012
Bana  Landning  Start
 01L  15 %  15 %
 01R  10 % 1 %
 19R  9 %  56 %
 19L  21 %  8 %
 26  45 %  0 %
 08  0 %  21 %