SOI /Nebezpečné výrobky /Jednotný trh EU /Jantárový náhrdelník "Wildsheep", pôvod: Litva

Jantárový náhrdelník "Wildsheep", pôvod: Litva

Poradové číslo: 8306
Prijaté opatrenia: Povinné opatrenia - stiahnutie z trhu
Typ: X
Riziko: riziko zadusenia
Oznámenie od členského štátu: Veľká Británia
Číslo notifikácie oznámenia/rok: 0869/2012

Obrázok produktu
Tlačiť