StartRattfylleriInfo om rattfylleri Lag och straff

Lag och straff

Detta händer om du tas för rattfylleri:


  • Alkoholkoncentrationen 0,2 till 0,99 promille respektive 0,25 till 0,49 mg/liter utandningsluft ger påföljden dagsböter samt återkallelse av körkortet mellan två och tio månader.
  • Alkoholkoncentrationen 1,0 promille i blodet respektive 0,50 mg/liter utandningsluft eller mer ger fängelse i minst en månad samt återkallelse av körkortet i minst tolv månader.
  • Maximistraffet för grovt rattfylleri är två års fängelse. Om man gör sig skyldig till grovt rattfylleri och samtidigt är vållande till annans död, kan straffet bli upp till sex års fängelse.
  • Alternativa påföljder är villkorlig dom med samhällstjänst, skyddstillsyn och kontraktsvård.
  • Ett alternativ till återkallelse på grund av rattfylleribrott kan vara "villkorlig körkortsåterkallelse med alkolås":.

Återkallande av körkortHuvudregeln är att körkort återkallas vid samtliga trafiknykterhetsbrott. Återkallelsetiden kan variera mellan en och 24 månader. Är den längre än tolv månader måste nytt körkortsprov avläggas. Se det som att en körkortsåterkallelse är en trafiksäkerhetsåtgärd och inte ett straff.

Rättspraxis vid rattfylleri


Varje år dödar rattfulla eller drograttfulla förare cirka 15 oskyldiga personer. Rattfylleriet ökar samtidigt som åtgärderna för att nå Nollvisionens (länk) mål trappas upp. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i trafiken. Trots detta har den nya regeringen stoppat en lag som skulle ha gett förarna strängare straff.
MHF skrev under 2007, med stöd av NTF, rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri”. Målgruppen var beslutsfattare, rättsväsende och allmänhet.
Två stora framgångar i linje med MHFs förslag och kampanj förverkligades under 2008. Dels beslutade regeringen att bland annat personal från Tullverket och Kustbevakningen skulle få ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri, dels fick MHFs synpunkter i betänkandet “Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi” stort gehör.


Rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri” mynnar ut i fem krav på förändring av lag och praxis. De fem punkterna har alla stor potential att minska rattfylleriet i trafiken samt att tydliggöra samhällets avståndstagande från brottet rattfylleri.

1 Inför en lag om eftersupning
2 Normalpåföljden vid grovt rattfylleri ska vara fängelse

3 Skärp straffen för vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom

4 Gör det obligatoriskt med personutredning vid rattfylleri

5 Fånga tidigt upp personer med alkoholproblem och erbjud vård och behandling


Läs rapporten här

Historik kring trafiklagstiftningen

  • 1957 sänktes promillegränsen från 0,8 till 0,5 och kallades då rattonykterhet.
  • Den 19 februari 1990 beslutade riksdagen om sänkt promillegräns från 0,5 till 0,2. Benämningen ändrades då till rattfylleri. Lagen trädde i kraft första juli samma år. Den gränsen gäller fortfarande.
  • Första februari 1994 infördes en ny och strängare lag. Gränsen för grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1 promille. Maximistraffet höjdes från 1 års fängelse till två år.
  • En lag om grovt sjöfylleri infördes 1 juli 1999 med samma gräns som grovt rattfylleri på vägarna, alltså en promille. Från och med 1 juli 2010 finns också samma undre gräns som på vägarna, 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram båtar och segelbåtar som är minst tio meter eller som kan gå 15 knop eller snabbare.
  • En lag om nollgräns för narkotika i trafiken trädde i kraft den 1 juli 1999.


MHF - Motorförarnas Helnykterhetsförbund | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399
Vår samarbetspartner: