Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Klassifikaatorid
Klassifikaatorite nimistu
Vastavustabelid
Üleminek EMTAK 2008-le
Klassifikaatorite liigid
Klassifikaatorite süsteem
XML-vorming
Metoodika
Statistikatööd
Statistilised näitajad
ESMS metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Eesti Statistikaseltsi 25. konverentsRahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil12.-13. november
Sotsiaaltrendid
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Metaandmed > Klassifikaatorid > Klassifikaatorite nimistu In English
Uuendatud: 1. detsember 2008

Klassifikaatorite nimistu

Ava klassifikaatorite nimistu

Klassifikaatorite nimistus esitatakse kehtivad klassifikaatorid tähestiku järjekorras. Kehtivuse kaotanud klassifikaatorid ja kehtiva klassifikaatori varasemad versioonid esitatakse eraldi. Nende vaatamiseks tuleb kasutada viita “Varasemad versioonid”. Kui Statistikaamet ei halda nimistus olevat klassifikaatorit ja teda ei ole volitatud klassifikaatorit oma veebilehel pakkuma, siis viitab klassifikaatori nimetus seda esitavale veebilehele. Kui klassifikaatoril on rahvusvaheline alusklassifikaator, on klassifikaatori nimetuse all sellele viide. Kõik klassifikaatorid on liigitatud teemade järgi valdkondadesse. Igale klassifikaatorile on koostatud kirjeldus.

Klassifikaatorit on võimalik vaadata ekraanil ning XML-vormingus ja Exceli tabelina oma arvutisse alla laadida. XML-vormingu kasutamiseks on vajalik dokumenditüübi määrangu fail clasetxml.dtd. Klassifikaatori kirjeldust saab vaadata ekraanil ja HTML-vormingus alla laadida. Peale selle on võimalik alla laadida muid klassifikaatoriga seotud materjale. Suured failid esitatakse pakituna.

Klassifikaatori koodide loetelu avaneb, kui klõpsata klassifikaatori nimetusel. Hierarhilist klassifikaatorit võib vaadata kahes vaates — hierarhilisena ja lineaarselt. Hierarhilises vaates avaneb esmalt klassifikaatori esimene tase. Edasi on võimalik liikuda mööda puustruktuuri, avades ja sulgedes vastavaid harusid. Lineaarvaates esitatakse koodid ja nendele vastavad nimetused tavalise loendina. Mõnel juhul on lineaarvaates võimalik vaadata ka ainult valitud taseme koode.

Et klassifikaatorid esitatakse andmebaasist, siis on veebilehel liikumiseks soovitatav kasutada navigeerimisviitasid, mitte veebilehitseja back-nuppu, mis mõnel juhul võib anda vale tulemuse.

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post