Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
GIS Statistikaametis
Teemakaardid
Rahvaloenduse kaardid läbi aegade
Eesti haldus- ja asustusjaotuse generaliseeritud piirid
Rahvastikustatistika vaatamine Internetipõhise kaarditarkvaraga Google Earth
NUTS regioonide metaandmed
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Eesti Statistikaseltsi 25. konverentsRahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil12.-13. november
Sotsiaaltrendid
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Tooted > Kaardid > NUTS regioonide metaandmed In English
Uuendatud: 29. november 2010

NUTS regioonide metaandmed

Identifitseerimine

Allika pealkiri – NUTS REGIOONID

Allika referaat – Andmekogu sisaldab NUTS regioonide ruumikujusid ja nendega seotud nimesid ja koode. Eurostati poolt kasutusele võetud NUTS-koodide (pr. keeles Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) eesmärk on luua ühtne alus territoriaalsele jaotusele Euroopa Liidu piirkondliku statistika kogumisel. Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrus (EC) No 1059/2003, mille alusel loodi statistiliste üksuste (NUTS) ühine klassifikatsioon, jõustus 11.06.2003. NUTS-koodide nomenklatuur on statistiliste regioonide hierarhiline klassifikatsioon.

NUTS-koodide klassifikatsiooni alusel jaotub Euroopa Liidu majandusterritoorium kolme statistilise taseme vahel:
NUTS I - suurim piirkond, millel on administratiivne funktsioon;
NUTS II - keskmise suurusega statistiline piirkond, varieerudes 100000 elanikust kuni 10 miljoni elanikuni;
NUTS III - väikseim piirkond, enamasti ka halduspiirkond.
Eesti ei jaotu NUTS I ja NUTS II alusel väiksemateks gruppideks.

NUTS III tase koondab maakonnad gruppideks järgnevalt:

EE001 Põhja-Eesti Harju maakond
EE004 Lääne-Eesti Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond
EE006 Kesk-Eesti Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond
EE007 Kirde-Eesti Ida-Viru maakond
EE008 Lõuna-Eesti Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond

Allika liik - Ruumiandmekogum

Allika asukoha määraja(d)

Allika kordumatu identifikaator – statistikaamet:nuts_piirkond

Allika keel – est

Andmete esituslaad – vektor

Faili- või andmebaasiformaat – ESRI SHP, MapInfo TAB, OGC GML

Koordinaatsüsteem – L-EST97 (EPSG:3301)

Tärkandmete iseloomustus – NUTS kood, nimi, sisestamise või muutmise kuupäev ja kellaaeg, asendamise või eemaldamise kuupäev ja kellaaeg, geomeetria, INSPIRE ID

Ruumiandmete ja -teenuste liigitus

Teema kategooriad – piirid

Võtmesõna

Võtmesõna(d):

  • Haldusüksused (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
  • Statistilised üksused (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
  • NUTS
  • Administratiivüksused
  • Statistilised regioonid

Geograafiline asukoht

Geograafiline piirdekate – W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13

Ulatus – kogu Eesti

Ajaline viide

Ajaline ulatus – 2001-2010

Avaldamise kuupäev

Viimase läbivaatamise kuupäev

Loomise kuupäev

Kvaliteet ja õigsus

Päritolu – NUTS regioonid on genereeritud Maa-ameti 1.03.2010 seisuga halduspiiride alusel. Halduspiiride päritolu ja kvaliteedi kohta saab lugeda - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus/Haldus-ja-asustusjaotuse-metaandmed-p172.html

Ruumiline lahutusvõime – 1:10 000

Andmete uuendamise intervall – ebaregulaarselt

Vastavus

Spetsifikatsioon

Vastavusaste – määramata

Kasutamise ja juurdepääsu piirang

Kasutustingimused – Vabalt allalaetavad Statistikaameti veebilehelt. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Statistikaametile ja andmete seisu kuupäev

Avaliku juurdepääsu piirangud – Piirangud puuduvad

Vastutavad organisatsioonid

Vastutaja roll(id):

  • haldaja – Statistikaamet (kreet dot masik at stat dot ee)
  • levitaja – Statistikaamet (kreet dot masik at stat dot ee)
  • allikaga varustaja – Statistikaamet (kreet dot masik at stat dot ee)
  • kontaktpunkt – Statistikaamet (kreet dot masik at stat dot ee)
  • avaldaja – Statistikaamet (kreet dot masik at stat dot ee)

Metaandmed

Metaandmete kontaktidStatistikaamet - kreet dot masik at stat dot ee

Metaandmete kuupäev – 16. november 2010

Metaandmete keel – est

Märkused

Märkused – NUTS esimene, teine ja kolmas tase asuvad eraldi failides.

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post