...

Tjenester

MARKEDSOMRÅDER

tjenester1.jpg

Feltavslutninger Offshore
I forbindelse med de store fjerningsoppdragene som kommer i Nordsjøen fra 2006 til 2015 vil OPEC delta med rivnings teknologi og logistikk.

Subsea
OPEC skal etablere et utviklings prosjekt som skal ha som mål og ta frem ny teknologi for reparasjon og vedlikehold av rørledninger på havbunnen. Dette skal erstatte det som i dag heter PRS (Pipeline Repair System)

Miljøvennlig rivningsteknologi.
OPEC vil være en aktiv deltager med sin kompetanse på utviklingsprosjekter sammen med statlige, og private i forbindelse med utbyggingen av større sykehusarealer.tjenester2.jpg


Kjernekraft.

OPEC vil søke å få et utviklingssamarbeid med et svensk selskap som produserer industriroboter spesielt egnet for operasjon i kjernekraftanlegg.
OPEC skal ha som oppgave å utvikle verktøy til dette selskapet.


Vannkraft.

OPEC vil introdusere modifiseringsteknologi til vannkraft markedetSkrapningsteknologi
OPEC vil kunne tilby konsulentbistand til de selskaper som ser på dette markedet. Fra 2006 vil OPtjenester3.jpgEC kunne selge systemer til dette markedet.

tjenster4.jpg

 
Horisontal kutting med 1000t axial last. 

Bergning av skip.
Et utviklingsprosjekt som ligger litt frem i tid.

Behandling av drikkevann.
Med bakgrunn i det arbeidet som er gjennomført i Mjøsa har det avdekket et stort behov for å utvikle teknologi som kan overvåke og kontrollere rå-vann inntak.
 

...