english version | informacja o stronie |strona główna
Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez uczelnię jest tytuł doktora honoris causa. Tytuł ten nadaje senat uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla życia artystycznego, naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego w dziedzinie sztuk filmowych, telewizyjnych i teatralnych.

Jerzy Toeplitz (1909-1995) – historyk i teoretyk filmu, autor wielotomowej „Historii sztuki filmowej”, erudyta i świetny znawca historii kina europejskiego. Od 1945 roku uczestniczył w powstawaniu polskiej kinematografii, stając na czele rodzącego się Instytutu Filmowego, z którego następnie wyłoniła się Szkoła Filmowa w Łodzi. Przez dwadzieścia lat był wykładowcą, dyrektorem, a potem rektorem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Współtworzył naukowe filmoznawstwo polskie – dzięki niemu powstał Zakład Historii i Teorii Filmu w Państwowym Instytucie Sztuki. W 1951 roku założył „Kwartalnik Filmowy”, a potem także „Kino”.
W 1968 roku na fali haniebnych wydarzeń marcowych został usunięty ze stanowiska rektora. W latach 70-tych organizował i kierował australijską szkołą filmową, powszechnie uważany jest tam za ojca australijskiej kinematografii. Podczas pobytu w Australii utrzymywał stały kontakt ze Szkołą w Łodzi i jej wykładowcami. Po zakończeniu pracy w australijskiej szkole filmowej wrócił do Warszawy i kontynuował pracę naukową i dydaktyczną m. in. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 1993 otrzymał tytuł doktora honoris causa łódzkiej Szkoły Filmowej. To dzięki jego autorytetowi i osobowości nasza Szkoła zaistniała na świecie.

Andrzej Wajda (1926- ) – reżyser filmowy i teatralny, laureat nagrody Oscara za całokształt twórczości. Współtwórca nurtu zwanego "szkołą polską", który stał się jednym z najbardziej wyrazistych kierunków polskiego kina powojennego. Jego wyjątkowość polegała na połączeniu spójnej artystycznie wizji kina z dyskursem na temat polskiej tradycji kulturowej. Popiół i diament, Kanał, Lotna czy Pokolenie to ukłon w stronę świata odchodzącego, a jednocześnie deklaracja zerwania z dawnymi symbolami i odbrązawiania narodowych świętości.
Polemikę toczy jednak Wajda nie tylko z historią, ale także z literaturą – jest autorem wybitnych adaptacji literatury polskiej. Wesele, Ziemia obiecana czy Pan Tadeusz dowodzą, że nie istnieje dla niego materia literacka zbyt trudna, by przełożyć ją na język kina.
Dla jednych klasyk polskiego kina, dla drugich jest Andrzej Wajda twórcą żywym i wciąż poszukującym oraz eksperymentującym, by jak najlepiej komunikować się z coraz to nowymi pokoleniami widzów. Do galerii nagród festiwalowych dodał w roku 2000 tytuł doktora honoris causa Szkoły Filmowej w Łodzi - uczelni, od której rozpoczął swoją przygodę z kinem.

Roman Polański (1933- ) – reżyser i scenarzysta filmowy, symbol spełnionego marzenia polskiego twórcy o karierze w Hollywood. Artysta niepokorny, przełamujący konwencje, prowokujący. Od Noża w wodzie począwszy, poprzez Wstręt i Chinatown udowodnił, że doskonale rozumie kino gatunków, ale jego konwencja w niczym go nie ogranicza. Mistrz pastiszu i czarnego humoru, czego najlepszym przykładem są Piraci, Bal wampirów czy Matnia, w których świetnie łączy schematyzm z oryginalnością. Wyrafinowany styl narracji służy mu do przyciągania uwagi i zyskiwania życzliwości widza, podczas gdy historie, które opowiada skupiają się na jego własnych, autorskich obsesjach. Okrucieństwo, seks i obłęd ubrane w kostium kina rozrywkowego wyznaczają uniwersum zainteresowania tego oryginalnego twórcy filmowego. Ukoronowaniem reżyserskiej kariery Polańskiego stała się Złota Palma w Cannes dla Pianisty w roku 2003.

Łódzka Szkoła Filmowa uhonorowała swojego wybitnego absolwenta tytułem doktora honoris causa w roku 2000.

Jerzy Kawalerowicz (1922-2007) – reżyser i scenarzysta filmowy. Sceptyk wśród romantyków – jak można by określić jego stosunek do kolegów ze szkoły polskiej. Autor wybitnych adaptacji, które jednak nie przerodziły się nigdy w polemikę z literackim oryginałem. Przeciwnie – reżyser traktuje literaturę zaledwie jako pretekst do opowiadania własnej historii. Matka Joanna od Aniołów (Srebrna Palma na MFF w Cannes), Faraon czy Austeria to filmy wielkiej urody plastycznej, które skupiają się raczej na indywidualnych pasjach i obsesjach Kawalerowicza niż na dialogu z tradycją. Fascynacją reżysera stało się przeciwstawianie racjonalizmu porywom zbiorowej histerii, który to motyw jest obecny nieomal we wszystkich jego filmach. Wytrawny portrecista ludzkich charakterów, sprawdza się zarówno w kameralnych dramatach psychologicznych, jak i w historycznych freskach odsłaniających mechanizmy historii.
W roku 2000 uhonorowany został tytułem doktora honoris causa łódzkiej PWSFTV, w której w latach 80-tych wykładał na wydziale reżyserii.

Wojciech Jerzy Has (1925-2000) – reżyser, scenarzysta,  pedagog i wielki wizjoner powojennego polskiego kina. Artysta, który wierzył w magię i swoistość materii filmowej, a inspirowany literaturą i sztukami pięknymi uczynił z kina sztukę totalną. Zawsze pozostawał obok głównych nurtów polskiego kina, wyraźnie dając do zrozumienia, że nie interesują go problemy współczesności. Wszystkie jego filmy charakteryzują się natomiast podobieństwem zrodzonym z jednej, spójnej artystycznie wizji, którą konsekwentnie realizował. Na tę niepowtarzalną poetykę reżysera składa się specyficzny, nielinearny rytm narracji, plastyczna uroda obrazu oraz fascynacja meandrami ludzkiej psychiki.
Has to autor niepowtarzalnych adaptacji  literatury, spośród których wymienić należy Lalkę, Wspólny pokój, Sanatorium pod Klepsydrą czy Rękopis znaleziony w Saragossie. W swoich filmach konsekwentnie zderza  literackie światy ze świadomością człowieka współczesnego, niestrudzenie poszukuje analogii ludzkiego losu. W literaturze przeniesionej na ekran filmowy fascynuje go zwłaszcza zagadnienie czasu, jego ulotności i względności w indywidualnym doświadczeniu.
Wykształcenie artystyczne (studia w krakowskiej ASP) zaowocowały charakterystyczną wizją plastyczną filmowych światów. Domeną Hasa jest rzeczywistość oniryczna i wizyjna, zamieszkana przez charakterystyczną rupieciarnię przedmiotów - symboli oraz bohaterów outsaiderów i indywidualistów, którzy na próżno usiłują odnaleźć swoje miejsce w świecie. Taki typ bohatera charakterystyczny jest zarówno dla jego spektakularnych adaptacji, jak i kameralnych dramatów psychologicznych takich jak Pętla , Jak być kochaną czy Pożegnania.

Od 1974 roku Wojciech Jerzy Has pracował na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi, zaś w latach 1990-96 pełnił funkcję rektora tej uczelni. W uznaniu zasług łódzka Szkoła Filmowa uhonorowała swojego wybitnego wykładowcę tytułem doktora honoris causa przyznanym pośmiertnie 27 października 2000 r.

Vittorio Storaro (1940- ) – operator filmowy i trzykrotny zdobywca Oscara. Swój niepowtarzalny, malarski styl opisuje jako „malowanie światłem i cieniem” i świadomie bierze na siebie odpowiedzialność za wizualny kształt filmu. W wywiadach wielokrotnie podkreśla, że dobór kolorystyki i jej natężenie, sposób filmowania i kompozycja kadru na równi z opowiadaną przez reżysera historią mogą tworzyć znaczenia i budzić emocje. Sam unika określenia „artysta”, lubi natomiast pracować przy filmach przeznaczonych dla masowej publiczności. Współpracuje z najlepszymi: Bernardo Bertolluccim, Francisem Fordem Coppolą, Carlosem Saurą. Autor wybitnych i wielokrotnie nagradzanych zdjęć do Ostatniego cesarza, Czasu Apokalipsy czy Ostatniego tanga w Paryżu.

W roku 1994 otrzymał Złotą Żabę na Festiwalu Sztuki Operatorskiej Cameraimage, zaś w 2001 został doktorem honoris causa PWSFTviT w Łodzi.

Jerzy Mierzejewski (1917-2012) – artysta malarz, wychowawca wielu pokoleń filmowców, wieloletni dziekan na wydziałach reżyserii i operatorskim oraz prorektor uczelni filmowej w Łodzi. Jego talentowi i wrażliwości dydaktycznej zawdzięcza Szkoła światową sławę jako alma mater wybitnych filmowych operatorów.
Laureat prestiżowej nagrody im. Jana Cybisa, przyznawanej malarzom przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Złotej Żaby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Cameraimage za wkład w rozwój polskiej sztuki filmowej. Swoje prace plastyczne wystawia w galeriach całego świata – USA, Holandii, Belgii i Niemczech.

W 2006 roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa łódzkiej Szkoły Filmowej.

Zbigniew Rybczyński (1949- ) – reżyser, operator, autor animowanych filmów eksperymentalnych. Student wydziału operatorskiego łódzkiej PWSFTvIT, uczestnik prac awangardowej grupy twórczej Warsztat Formy Filmowej. Po studiach związał swoją karierę zawodową ze Studiem Małych Form Filmowych SE-MA-FOR w Łodzi, gdzie tworzył głównie autorskie formy animowane. Obrazy takie jak Kwadrat, Zupa, Święto, Nowa książka czy uwieńczone Oscarem Tango charakteryzują się znamiennym dla całej jego twórczości konsekwentnym odejściem do klasycznie pojmowanego realizmu w sztuce. Bogactwo i różnorodność świata w zderzeniu z ułomnością ludzkich zmysłów i pojmowania doprowadza zdaniem Rybczyńskiego do zafałszowania rzeczywistości. Dopiero technika stwarza artyście szersze możliwości percepcyjne – kamera widzi więcej i dokładniej, stąd tak popularne u tego reżysera zabiegi formalne - dzielenie ekranu, gra z czasem i przestrzenią oraz synchronizacja obrazu plastycznego z muzyką.
Od 1983 r. mieszkał i pracował w USA, gdzie realizował filmy w technice wideo i zyskał popularność jako realizator teledysków m. in. dla Johna Lennona (Imagine), Micka Jaggera czy Simple Minds.
W latach 1994 – 2001 współtworzył  Centrum Fur Neue Bildgestaltung - ośrodek filmu eksperymentalnego  w Berlinie oraz wykładał  w Kolner Kunsthochschule fur Medien.  

W 2008 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa PWSFTViT za "szczególny kunszt artystyczny i wynalazczość w dziedzinie sztuki filmowej oraz kreowania nowej widzialności na przełomie XX i XXI wieku przez twórcze wykorzystanie zdobyczy sztuki, techniki i nauki, a także za zasługi w ugruntowaniu sławy jego łódzkiej Alma Mater".  

Tadeusz Różewicz (1921- ) – polski poeta, prozaik i dramaturg, najczęściej tłumaczony pisarz polski. Jego dzieła czytane są w 58 językach. Debiutował trzykrotnie – przed wojną w pismach literackich, w czasie wojny poprzez teksty leśne i po wojnie. Trzeci debiut został uznany za rewolucyjny. Historia współczesnego dramatu światowego umiejscawia go wśród najwybitniejszych twórców teatru absurdu. "Kartoteka" jest pierwszym przykładem w polskiej literaturze, w znaczącym stopniu reformującym światowe spojrzenie na ten nurt. Różewicz nadał nowy kształt poezji. To nowatorstwo polegało przede wszystkim na poetyce inaugurującej czwarty system wersyfikacji w poezji, a następnie piąty, nazywany często "różewiczowskim". Począwszy od "Kartoteki" Różewicz kompiluje pomysły, układa i rozrzuca teksty.
Nie sposób zrozumieć teatru Różewicza, zapominając , że wyrósł on z jego poezji. Dramaturgiem – choć w sposób niebywale spektakularny – Różewicz bywa, poetą zaś jest nieprzerwanie od blisko siedemdziesięciu lat i każde słowo, wychodzące spod jego pióra, poezją jest przesycone.   

Za wybitne osiągnięcia w tworzeniu nowego języka scenicznego eksponującego poetyckie znaczenie teatru w kreacji metaforycznego obrazu świata Senat uczelni nadał Tadeuszowi Różewiczowi tytuł doktora honoris causa w 2010 roku.
Martin Scorsese urodził się 17 listopada 1942 r. w Nowym Jorku. Jego droga do twórczości filmowej była długa. Jako filmowiec zaliczany jest do generacji zwanej „movie brats”. Do Jego sławnych przyjaciół należą m. in.: Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma i George Lucas. Swoją pasję odkrywał stopniowo. Zaczynał, jako filmowiec amator, stawiając pierwsze kroki w świecie filmowym pod koniec dekady lat sześćdziesiątych. Był realizatorem kilku własnych filmów oraz jednym z montażystów reportażu dokumentalnego ”Woodstock” Michaela Wadleigha. Dziś ma
w swoim dorobku długą listę wybitnych osiągnięć w tym takie dzieła jak: „Alicja już tu nie mieszka”, „Taksówkarz”, „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, New York, New York”, „Ostatni walc”, „Wściekły byk”, „Po godzinach”, „Wiek niewinności”, „Gangi Nowego Jorku”, Aviator”, „Bob Dylan”, „Infiltracja”. Autor ciągle szukający nowych inspiracji i wyzwań, filmowiec kompletny, obdarzony gamą przeróżnych talentów.
W uznaniu wybitnych osiągnięć i zasług Senat uczelni na uroczystym posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2012 r. nadał Martinowi Scorsese jednemu z największych mistrzów kina współczesnego, wszechstronnemu artyście: reżyserowi, scenarzyście, montażyście, aktorowi, producentowi, twórcy o szerokich zainteresowaniach światem muzyki, znawcy historii kina amerykańskiego i europejskiego zasłużonemu dla ratowania kulturowego dziedzictwa światowego kina i sztuki filmowej, mistrzowi sztuki filmowej, o którego dokonaniach świadczą nie tylko nagrody: Oscara, Złotych Globów, Złotej Palmy w Cannes, nagrody BAFTA i Emmy, ale także laur prestiżowej nagrody Amerrican Film Institute Award stopień i tytuł, godność i prawa doktora honoris causa PWSFTviT w Łodzi.

copyright ˆ 2007-2012 PWSFTviT | kontakt z administratorem serwisu | World From Dawn Till Dusk | Polityka obsługi “cookies”