Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Amager Hospitals historie

Amager Hospital blev dannet den 1. april 1997, da Skt. Elisabeth Hospital fra Københavns Amt og Sundby Hospital fra Københavns Kommune blev lagt sammen. I knap 10 år havde Amager Hospital to ejere, H:S og Københavns Amt der i fællesskab drev hospitalet. Siden den 1. januar 2007 er Amager Hospital del af Region Hovedstaden.

Sundby Hospital
Sundby Hospital blev bygget i 1894 som en forsørgelsesanstalt. Anstalten bestod af 4 bygninger, der indeholdt hjem til mænd og kvinder, en optagelsesanstalt for 30-40 børn samt et lille sygehus med 18 sengepladser.

I 1902 blev Sundbyerne en del af Københavns Kommune, og anstalten blev omdannet til Sundby Hospital. Hospitalet havde i alt 67 sengepladser til behandling af medicinske og lettere kirurgiske sygdomme. I 1933 skete der en større om- og tilbygning, og Sundby Hospital fremstod som et af landets mest moderne hospitaler med 420 sengepladser. Op igennem 1950-60’erne blev hospitalet udvidet, og nye afdelinger kom til. I 1984 og 1988 blev Sønderbro Hospital underlagt Sundby Hospital. I 1989-94 gennemgik Sundby Hospital en del større moderniseringsarbejder, hvor bl.a. sengestuerne moderniseres og ændres fra 6-sengsstuer til 3-sengsstuer.

I 1995 blev Sundby Hospital en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab, og man startede arbejdet omkring den kommende fusion mellem Sundby og Skt. Elisabeth Hospitaler.

Skt. Elisabeth - Nonnernes hospital
Skt. Elisabeth Hospital er opført af Sankt Elisabeth Søstrenes nonneorden. Grundstenen blev lagt den 1. oktober 1904, og hospitalet blev indviet den 30. oktober 1905 med 60 senge. Skt. Elisabeth Hospital blev udvidet både i 1924 og 1932.

Hospitalets forhal og hovedtrappe er fra 1928-35 og er udsmykket med store, smukke freskomalerier af Jais Nielsen, hvilket blev hans hovedværk. Motiverne er fra Sankt Elisabeths liv og legender, og er skænket af Ny Carlsbergfonden. De smukke malerier ses stadig på Amager Hospital, i lokalerne på det tidligere Skt. Elisabeth.

Sankt Elisabeth Søstrenes nonneorden drev hospitalet frem til 1. april 1970, hvor de overdrog hospitalet til Københavns Amt. Op igennem 1970-80’erne blev Skt. Elisabeth Hospital løbende moderniseret og udbygget.

Amager Hospital 
I 1997 er politikerne blevet enige om at fusionere Skt. Elisabeth og Sundby Hospital. De to hospitaler ligger mindre en 1 km fra hinanden, kun adskilt af Amagerbrogade, og fusionen blev en del af ”Sygehusplan H:S 2000”. 

Amager Hospital havde i årene 1997-2006 en noget speciel ejerkonstruktion, idet hospitalet var ejet af både Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns Amt. Selvom det til tider gav pudsige situationer, hvor patienterne kunne få en type tilbud, hvis de boede i Københavns Kommune og en anden type hvis de boede i Københavns Amt, så fungerede det fælles ejerskab fint og var på sin måde en forløber for Region Hovedstaden.

Region H
Pr. 1. januar 2007 blev Region Hovedstaden dannet ud af Københavns og Frederiksborg Amter, Bornholms Amtskommune og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Region Hovedstad driver nu Amager Hospital i et tæt samarbejde med de andre hospitaler i hovedstadsområdet.