Industriavisen.No  [ industriavisen / Lederintervjuer ]

Nikkelverket kjører for fullt
 [Sist endret: 11.09.2013 21:34:55]

ØivindStenstad20glencore

Xstrata fusjonerte i mai i år med sin største eier Glencore. Det førte til at Xstrata Nikkelverk AS skiftet navn til Glencore Nikkelverk AS. Glencore Nikkelverk AS er del av det flernasjonale gruveselskapet GlencoreXstrata, med 190.000 ansatte og innleide i over 50 land. Bedriften ligger sentralt plassert nær byens sentrum ved innseilingen til Kristiansand og har ca. 500 ansatte. Egenutviklet teknologi gjør bedriften til et av verdens ledende nikkelraffinerier. www.xstratanickel.no

 

Intervju med adm. direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS

 

Glencore Nikkelverk har investert en halv milliard kroner de siste par årene og har utvidet kobberproduksjonen. Hva omfatter investeringen?

Prosjektet var ferdig ved årsskiftet og har økt kobberproduksjonen med 7% eller om lag 2500 tonn. Investeringen omfattet først og fremst oppgradering av infrastruktur når det gjelder bygninger, og nye elektrolysetanker i hallene for kobber.

Spesielt interessant er at vi gjør denne utbyggingen nokså fleksibel. Det betyr at skulle råstoff sammensetningen endre seg så kan vi konvertere disse kobber elektrolysetankene til nikkel elektrolyse tanker ved en senere anledning og dermed øke nikkelproduksjonen. Vi ser for oss at nikkelproduksjonen vi ligge nokså konstant de neste par årene, mens kobberproduksjonen vil øke. ´

Hvordan er markedsforholdene ?

Etterspørselen etter nikkel er fremdeles meget god med en årlig vekst på opp mot 5 %. Økt tilførsel av produksjonskapasitet har likevel presset prisene. Markedet på 1,7 milliarder tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet. Den økonomiske nedturen i Europa har påvirket markedet negativt, men de makroøkonomiske tallene har gitt grunn til en viss optimisme. Kina er en driver i dette markedet.

Forbruksøkningen av Nikkel globalt forventes å fortsette i takt med videre urbanisering. I de fremvoksende økonomiene som Kina og India angir analytikere en vekst på i overkant av 6 % årlig. Forbruket av metaller øker i takt med bruttonasjonal produktet per capita, og det gjør at vi har en ganske bratt økning i metall intensiteten, med andre ord mengde metaller forbrukt ift. bruttonasjonal produkt per capita.

Hvor kommer råstoffet fra, og hvilke oppgaver er det Nikkelverket har i Kristiansand ?

I dag får vi hovedsakelig råstoffet fra Canada, fra Botswana og mindre mengder fra andre deler av verden. Vi stiller til rådighet produksjons- og raffineringskapasitet. Vi eier ikke råstoffene, men tar en raffineringslønn for bearbeidingen som gjøres i form av å konvertere et halvfabrikat til et ferdig produkt. I fjor produserte vi i omlag 92.000 tonn nikkel, 38.000 tonn kobber og 3.000 tonn kobolt.

Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt. Nikkel og kobolt kan med den renhet Nikkelverket produserer, benyttes i legeringer som kan motstå ekstreme termiske og mekaniske belastninger, bedre enn noe annet stoff. Vi er også verdens største resirkulatør av koboltskrap som gjenvinnes til vårt høyverdige kobolt produkt.

Hvor kommer veksten fra ?

2/3 av all nikkel går til syrefast stål og ender opp i produkter som vi omgås til daglig, - eksempelvis vasker på kjøkkenet, spisebestikk, biler, medisinsk utstyr og ikke minst forskjellige konstruksjonsmaterialer.

Når det gjelder nikkelet fra raffineringsverket i Kristiansand, brukes det på grunn av sin høye renhet i større grad til fornikling samt til høyverdige legeringer som skal tåle stor påkjenning, eksempelvis til flymotorer.

Hva gjør Glencore Nikkelverk konkurransedyktig ?

Det er flere ting som gjør oss konkurransedyktige i dette markedet. Fleksibilitet i råstoff prosessering er viktig. Investeringen i kobber produksjonen gir oss enda større fleksibilitet med å kunne motta råstoff med varierende nikkel og kobber innhold. På produktsiden ser vi at den høye kvaliteten på nikkel og koboltproduktene gjør oss robust ift. til et varierende marked. Det gjør det lettere å få avsetning i et bredt spekter av markedssegmenter.

Hvordan har bedriften taklet miljøet ?

Vi har redusert et allerede lavt svoveldioksid til luft med over 90% mot nærmest et null nivå, og det ble gjort ved å installere en sjøvanns-scrubber fra avgassen på svovelsyrefabrikken. Vi tar avgassen og lar den reagere med sjøvann. Om vi går 30 år tilbake i tid, så slipper vi i dag ut mindre enn 1% av det vi den gang gjorde, altså en reduksjon på over 99% av metallutslippene nikkel, kobber og kobolt. Vi ligger i dag med god margin innenfor kravene til Klif i vårt miljøregnskap.

Strategien videre?

Vi ser lyst på fremtiden. Nikkelverket har en god posisjon i det nye fusjonerte selskapet som er fullintegrert fra gruver og gjennom hele produksjonskjeden av nikkel inkludert salg og logistikk. GlencoreXstrata er en av verdens største aktører i dette markedet. Strategien er fortsatt å investere klokt i bedriften og sørge for at all investert vedlikeholdskapital har en produktivitets gevinst i seg. Det aller viktigste for oss er likevel Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi kunne for 2012 konstantere at vi ikke hadde noen fraværsskader. I vår type industri må man vektlegge både personsikkerhet og såkalt prosess sikkerhet.Det er på disse området vi legger ned mest ressurser i forhold til kontinuerlig forbedring, avslutter Øivind Stenstad.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

              

 

                  


 

PK Entreprenør har 100 ansatte innen fagområdene mur, betong, tømmer, stillas, maling, sveis- og stålarbeider.

 

PK Entreprenør har rammeavtale med Glencore for bygg og vedlikehold. I forbindelse med utvidelsen av kobberproduksjonen, hadde vi totalansvar

for riving og oppføring av nybygg samt infrastruktur.

 

Vi setter pris på de utfordringer og den tilliten Glencore har gitt oss.

 

For mer informasjon om oss: www.pkas.no

 

 


Elektroxperten AS er en elektroentreprenør med 50 høyt kompetente medarbeidere. Vi holder til sentralt på Lund i Kristiansand. Vår arbeidsfelt dekker det meste innenfor elektrofaget.

 

For nærmere informasjon: www.elektroxperten.no