Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie v některých datech

23. 12. 2007

Historie v některých datech

Začal jsem psát 23. 12. 2007
Milovice
Zajímavá data
14.století rok 1396 – první zmínky o Milovicích
1860 – započala stavba školy v Milovicích, do té doby děti chodily do školy do vesnice Mladá.
1862 – škola pro děti je otevřena.
1900 - počet obyvatel 1911.
1904 - rakouská vláda zřídila u Milovic vojenský tábor pro výcvik armády.
1905 – vojenská posádka má 2000 osob, později až 5000.
1905 - obec Mladá, která ležela severně od Milovic je postupně srovnána se zemí.
1907 – dokončen a vysvěcen kostel sv.Kateřiny.
1910 - počet obyvatel 1732.
1914 - mezi Benáteckou Vruticí a Milovicemi je postaven zajatecký tábor. Zajatci byli ruští, srbští a italští váleční zajatci.
1915 – v zajateckém táboře je 25391 zajatců.
1918 – po skončení války došlo k propuštění válečných zajatců.
1920 – podle sčítání lidu mají Milovice 2191 obyvatel.
1920 – 1922 vojenský výcvikový prostor v období první Československé republiky navštil šestkrát prezident T.G.Masaryk.
21.09.1921-byl do Milovic zavedena vlečka jejím vlastníkem byly Československé státní dráhy.
1923 - v Březnu se trať stala veřejnou z důvodu potřeb civilního obyvatelstva a dovozu i civilního materiálu.
1930 – podle sčítání lidu mají Milovice 4102 obyvatel.
1931 – otevřena v Milovicích nová škola pro děti, stará již nestačila.
1935 – stavba dlážděné silnice mezi Lysou a Milovicemi.
1935 – v Milovickém ve vojenském výcvikovém prostoru dislokován Pluk útočné vozby 1
1938 – do Milovic přicházejí uprchlíci – 8 ze Sudet, 2 z Podkarpatské Rusi a 4 ze Slovenska.
17.03.1939 – vstup německé armády do Milovic.
1945 – odchod Němců z Milovic.
1945 – 1968 – byl vojenský výcvikový prostor obsazen divizní vojenskou posádkou.
1946 – 1950 - na Božím Daru funguje Letecká základna 9.
1948 – v Milovicích namontován veřejný rozhlas.
1949 – modernizace letiště Boží Dar a prodloužení železnice na Boží Dar.
1953 – zřízení osmileté střední školy a vznik zdravotního střediska.
21.08.1968 – ruská armáda rozmístila v okolí Milovic dělostřelectvo a tanky.V Milovicích bylo umístěno velitelství Střední skupiny sovětských vojsk.Údajně se zde od roku 1968 vystřídalo 60 000 - 100 000 Rusů.
1970 - počet obyvatel 2747.
1979 – dar naší armády sovětské armádě „Dům důstojníků“, který obsahuje divadlo se šesti sty sedadly, kinem, tanečním sálem, knihovnou a restaurací.
19.06.1991 – Milovice opustil poslední vlak sovětské armády.
03.09.1991 – Milovice se stávají městem.
22.10.1991 – vojenský výcvikový prostor je hlídán 320 vojáky a 20 psy
1991 – vojenský výcvikový prostor navštívil tehdejší předseda vlády Petr Pithart a později ministr obrany Norska J.J.Holst.
1993 – návštěva tehdejšího předsedy vlády Václava Klause s ministry.
01.09.1993 – začala fungovat Pyrotechnická asanace.
1995 – zrušen vojenský výcvikový prostor v okolí Milovic.
1997 - počet obyvatel 2059
01.04.2000 - v Lesní ulici v Milovicích na Mladé vznikla pobočka České Pošty a.s.
30.09.2001 – ukončena Pyrotechnická asanace.
2001 - počet obyvatel 4212
2001 – navštívil bývalý vojenský prostor president Václav Havel.
2001 – podle sčítání lidu mají Milovice 4493 obyvatel z toho 2226 mužů a 2367 žen.
13.08.2007 - počet obyvatel v Milovicích 7 471.
17.12.2007 - otevřena velká diskontní prodejna Plus (dnes Penny Market).
31.12.2007 - podle odboru informatizace veřejné správy mají Milovice 8148 obyvatel.
2008 - počet obyvatel 8095 obyvatel.
13.6.2008 - Festival Votvírák poprvé na milovickém letišti, během tří dnů se jej zůčastnilo přes sto tisíc lidí.
2009 - stav k 11.9.2009 v obci je k trvalému pobytu  přihlášeno 9 045 obyvatel.
2009 - vznik městské policie v Milovicích
2009 - zahájena elektrizace železnice mezi Lysou nad Labem a Milovicemi
28.11.2009 - v obci je k trvalému pobytu přihlášeno 9 117 obyvatel.
09.12.2009 - po elektrizované trati do Milovic přijel první City Elefant.
 
13.12.2009 platí nový jízdní řád. Jezdí vlaky pravidelně do Prahy.
 
09.04.2010 v obci je k trvalému pobytu přihlášeno 9 312 obyvatel.
01.09.2010 otevřena pobočka České spořitelny a.s.
07.07.2010 v obci je k trvalému pobytu přihlášeno 9 417 obyvatel.
 
2010-2011 otevřena pobočka Komerční banky
 
04.04.2011 Milovice navštívil předseda vlády Petr Nečas. Návštěva se týkala především základní školy v ulici Komenského, která se má opravovat.
 
17.01.2012 v lednu byl otevřena nová radnice v Milovicích na náměstí 30. června