Meny

Ulf Mellström

Ulf Mellström pendlar mellan bostaden i Stockholm och Karlstads universitet. Han började sin tjänst som professor vid Centrum för genusforskning den första maj 2011. I grunden har han en samhällsvetenskaplig fil.kand med socialantropologi som huvudämne (Lunds universitet, 1986). Han disputerade 1995 med en avhandling om svenska ingenjörskåren, ”Engineering Lives, Technology, Time and Space in a Male-Centred World” vid temainstitutionen, Linköpings universitet. Sedan 2005 har han haft en professur i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet.

- Jag är intresserad av komparativa studier bland annat när det gäller skillnader mellan olika länder, levnadsvillkor, sociala orättvisor och kön. Bland annat har jag studerat tekniska yrken som ingenjörer och mekaniker, ur ett genusperspektiv mellan Sverige och Sydostasien och då speciellt Malaysia.

Ulf Mellström har bedrivit långvariga etnografiska fältarbeten i Sverige och Malaysia och rest mycket runt om i världen, något som han ser som en mycket värdefull livserfarenhet. Under de senaste tio åren har han varit mycket forskningspolitiskt aktiv med många förtroendeuppdrag. Han var ordförande för nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet 2006-2009 och sitter för närvarande i MSBs vetenskapliga råd (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och vid Norges forskningsråd.

- Jag var också ledamot av regeringsdelegationen kring jämställdhet i högre utbildning där vi bland annat lade fram betänkandet ”Svart på vitt - om jämställdhet i akademin ”. Genusforskning har en tydlig politisk grund och jag vill hävda att all behovsmotiverad forskning har en politisk grund.

Ett större forskningsprojekt (som flyttas med från Luleå tekniska universitet till Karlstad) kring genus och räddningstjänst för MSB, är fokus just nu. De större vetenskapliga frågorna handlar om genus, säkerhet och riskområden som Ulf Mellström hoppas kan bli profilområden för Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.

- Jag ser det som en utmaning att vara med och utveckla genusvetenskapen vid universitetet. Jag hoppas att vi kan generera ännu mer externa medel och fortsätta på den inslagna vägen.

I Stockholm finns sambo och två döttrar. Största fritidsintressena är fotboll, resor och sommarhuset i byn Ulrika i södra Östergötland - han är uppvuxen i Göteborg och brinner för GAIS. Så ofta han kan försöker han att gå på deras matcher, vilket är en orsak nog så god att befinna sig i Karlstad - alltså ett steg närmare Göteborg.

Tipsa en vän Dela på Facebook Dela på Twitter Dela med andra