Gorm den gamle

Kung av Danmark 934-940. Blev högst 100 år.

Far: Knut "Hårdeknut" Sigurdsson (814 - 880)
Mor: Okänd

Född: 840 Jutland 
Död: 940 Hedeby Enligt en annan källa www.gbso.net/Actor/family.htm dog han 936


Familj med Tyra Danebod (- 935)

Barn:
Gunhild Olofsdotter (~905 - ~987)
Harald Blåtand Gormsson (918 - 986)


Noteringar
Gorm den gamle (d o 935), kung på Jylland och sannolikt även på Fyn, härstammade troligen från en norsk ätt. G:s gemål Tyra gavs tillnamnet Danebod, deras son Harald Blåtand var Danmarks förste kristne kung. G. residerade i Jelling.
Källa: Historiska världar www.historiska.se/histvarld/

Kung av Danmark 934-940. Född 860 i Jylland. Död 940 i Hedeby, Danska riket. Nyare forskning visar att Gorm dog vintern 958/959, och då var han en man på mellan 40 och 50 år. Källa: Hans Ole Matthiesen, museumsinspektör, Kongernes Jelling (UNESCO's verdensarvsmonument i Danmark). I början av 900-talet var Skåne ett eget kungarike med en egen kung av urgammal ätt. I Hedeby på Jylland regerade Gorm 'den gamle', men hans makt sträckte sig inte till öarna och än mindre till Skåne. Gorms son Harald 'Blåtand' blev erkänd som kung även på öarna och flyttade från Hedeby till Lejre på Själland. Men i Skåne blev hans bror Knut vald vid Tre Högar sedan den siste kungen av Kiars ätt dött barnlös. (Källa: Egen sammanställning från olika källor.) Runorna berättar i regel om okända män, vilkas död framstår som den mest betydelsefulla händelsen i deras liv. Detta gäller dock inte två stenar vid Jellinge på Jylland, vilka omnämner några av de historiskt mest betydelsefulla gestalterna i 900-talets Danmark och i få rader summerar deras livsverk. En av dem från år 935 förmäler: -'Kung Gorm gjorde detta minnesmärke åt Tyra, sin hustru Danmarks räddare.' - Det framgår inte säkert i den danska runtexten om 'Danmarks raddare' (tanmarka but) syftar på Gorm eller hans hustru. Gorm hade stor andel i Danmarks frigörelse från svenska och tyska inkräktare, men Tyra tycks med ännu större rätt bära epitetet. Enligt traditionen var det hon som lät rekrytera alla arbetsföra danska män för bygga Danevirke, ett befästningsverk mot söder tvärs över Jylland - det var hon som motstod den tyske kejsarens inviter att lämna sin make - det var hon som förutom sin skönhet ägde 'Nestors slughet, Odyssevs skarpsinne och Salomos visdom'. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975) -------------------------------------------------------------------------------- Källor 1) Bra Böckers LexikonPersonhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
840       Födelse 840 Jutland.
880       Fadern Knut "Hårdeknut" Sigurdsson dör 880 Jylland, Danmark.
~905       Dottern Gunhild Olofsdotter föds omkring 905 Hedeby, Jylland, Danmark.
918       Sonen Harald Blåtand Gormsson föds 918 Tyskland, Blauzahn.
935       Makan Tyra Danebod dör 935 Jelling, Jylland.
940       Död 940 Hedeby.
      
Jellingstenarna, två runstenar från 900-talet, ingående i ett av Danmarks förnämsta fornminnen, Jelling. J. spelar en framträdande roll i Danmarks historieskrivning. Den mindre stenen, som är den äldre, är rest av kung Gorm (den gamle) till minne av hans maka Tyra. Epitetet "Danmarks bot", som förekommer i texten och kan hänföras till antingen Gorm eller Tyra, har vållat diskussion vad avser både grammatisk syftning och historisk bakgrund. Den större stenen, som är konstfullt utsmyckad med ornament och bildframställningar i s.k. jellingestil, är rest av kung Harald Blåtand till minne av föräldrarna Gorm den gamle och Tyra. Harald berömmer sig i inskriften av att vara "den Harald som vann sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna". Stenen bör vara rest efter att Harald omkring år 970 hade fått överhöghet över Norge och troligen också efter 983, då Hedeby erövrades av danskarna. Då Harald är död senast i november 987 kan inskriften tidfästas till mitten av 980-talet. Tanken har dock framförts att stenen skulle ha rests tidigare och inskriften tillkommit i två etapper.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Allan Kvalevaag