...

rollupLiten.jpg
OPEC AS
– samarbeidsprosjekter og fjernstyrte verktøysystemer

OPEC AS er en teknologibedrift lokalisert på Gjøvik som utvikler teknologi og gjennomfører prosjekter for markeder som har skapt behov for OPEC sine tjenester.
OPEC skal med sin kjernekompetanse være aktiv deltaker i samarbeidsprosjekter, innenfor teknologiutvikling og prosjektgjennomføring.
Bedriften er spesielt konkurransedyktig innen fjernstyrt verktøy systemer og miljøvennlig demoleringsteknologi.


OPEC AS er et innovativt selskap for teknologi og prosjektgjennomføring som skal operere innenfor de fagområder hvor det er behov for å utvikle teknologi og metoder.
I samarbeid med eksterne kompetansemiljøer skal OPEC bygge opp en sterk produkt- og markedskompetanse innen satsningsområdene.


Les mer...

  

...