Anne Charlotte Lefflers papper


Arkivbildare Leffler, Anne Charlotte Gustava, gift 1: Edgren, gift 2: Cajanello (1849-1892), författarinna.
TitelAnne Charlotte Lefflers papper
Tidsperiod1860 -- 1922
Omfång3,2 hyllmeter , 40 volymer
SpråkSvenska
ArkivinstitutionKungl. biblioteket
Humlegården
Box 5039
102 41 Stockholm
Signum L0004

Innehåll

Samlingen omfattar brev, manuskript, dagboksanteckningar och biographica samt pressklipp och tryck.Biografiska anmärkningar

Anne Charlotte Leffler är känd som författare och en av det moderna genombrottets centralgestalter i Sverige. I hennes litteratur syns ett starkt engagemang för kvinnofrågorna, även om hon inte deltog i den organiserade kvinnorörelsen. Hon ansåg att det var synd om kvinnan förlorade några av sina specifikt kvinnliga egenskaper. Genom vänskap med den ryska matematikern Sonja Kovalesky vidgades Anne Charlotte Lefflers internationella vyer och idévärld. Efter att ha skilt sig från sin första man gifte hon om sig med den italienske vetenskapsmannen hertigen av Cajanello. Hon bosatte sig i Neapel, där hon efter bara två års äktenskap efter en kort tids sjukdom dog. Anne Charlotte Lefflers litterära styrka låg i att troget återge svensk vardag i de miljöer hon själv hade upplevt. Hennes verk är illusionsfria samtidsdokument av en intelligent iakttagare. Anne Charlotte Leffler var syster till Gösta Mittag-Leffler och Frits Läffler.

Arkivets struktur

Breven är förtecknade. Kontakta Handskriftsenheten för information.

Arkivets struktur

Samlingen är uppdelad i två delar. Del A (L4a:1-8) består av manuskript, avskrifter, pressklipp med mera. Del B (L4b1-25) är brevsamlingen.

Restriktioner

Vissa delar av samlingen kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Handlingstyper

Biographica
Brev
Dagböcker
Manuskript
Pressklipp
Tryck

Ämnesord

Litteratur

Institut Mittag-Leffler, Auravägen 17, 182 60 Djursholm

Relaterat arkivmaterial

Annat material rörande Anne Charlotte Leffler finns även i Kungl. bibliotekets personarkiv L 62 och L 233 (Gösta Mittag-Leffler) samt i L 63 (Frits Läffler).
Förteckning

Översikt

L4a:2
Anm.  Otryckta 
L4a:2:2
1866
L4a:2:4
1868 c:a
Anm.  Fragment av manuskript 
L4a:2:6
1870
L4a:2:10
1879
Anm.  På bladens baksida utkast till Elfvan. 
L4a:2:11
1880
Anm.  Ej identisk med Ett bröllop i : Ur lifvet. Samling 2 
L4a:2:13
Odaterad
Anm.  Överstryket: Saga af Vera 
L4a:2:14
Odaterad
L4a:2:15
Odaterad
L4a:8:1-3
Anm.  Därtill 4 kapslar inehållande osorterade vykort, visitkort och kuvert; placerade efter brevsamlingen. 
L4b:1-17
1860 -- 1922, odaterad
Anm.  i L4b:17 kan det även finnas brev till andra adressater 
L4b:18-20
1883 -- 1892, odaterad
L4b:21-25
Anm.  Original ej i Kungl. biblioteket 
1866 -- 1895, odaterad