Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

FOKUS

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

FOKUS' overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.

FOKUS består av kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. For fullstendig oversikt, se medlemsorganisasjoner.

FOKUS støttes økonomisk av Norad, Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet gjennom rammeavtaler på informasjon og bistandsvirksomhet.

I 2005 hadde FOKUS NRKs TV-aksjon, der de innsamlede midlene gikk til å bekjempe vold mot kvinner.

Fra januar 2010 er FOKUS nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.