Transporter och kommunikationer

Publicering av statistik sker bl.a. på Trafikanalys webbplats.


Bantrafik

Bantrafik Trafikanalys
Bantrafikskador Trafikanalys
Järnvägstransporter Trafikanalys

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

Färdtjänst och riksfärdtjänst Trafikanalys

Kommunikationsvanor

RVU Sverige Trafikanalys
Varuflödesundersökning Trafikanalys

Luftfart

Luftfartsstatistik Trafikanalys

Postverksamhet

Postverksamhet Trafikanalys

Sjöfart

Hamnar och stuverier samt tjänster inom sjötransport Trafikanalys
Rederistatistik Trafikanalys
Sjöfartsföretag Trafikanalys
Sjötrafik Trafikanalys
Svenska och utländska fartyg i svensk regi Trafikanalys
Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods Trafikanalys

Televerksamhet

Televerksamhet Trafikanalys

Vägtrafik

Fordonsstatistik Trafikanalys
Lastbilstrafik - Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar Trafikanalys
Varutansporter med lätta lastbilar Trafikanalys
Vägtrafikskador Trafikanalys

Ämnesövergripande statistik

Transporter och kommunikationer allmän statistik SCB

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst