Demografisk analys handlar om demografiska beteenden så som barna­födande, döds­fall och migration samt dess kopp­ling till samhälls­utveck­lingen. Det handlar också om befolk­nings­komposition, t.ex. ålders­struktur och familje­samman­sättning. Beskrivande och för­djupande studier publiceras främst i rapport­serien Demografiska rapporter samt i tid­skriften Välfärd. Mer metod­inriktade arbeten publiceras i serien Bakgrundsfakta.

Barnafödande i nya relationer

Under 2000-talet har det blivit mindre vanligt med halvsyskon. En allt större andel av barnen som föds har enbart helsyskon. Det betyder att det blir vanligare att få barn med samma partner.  Läs hela pressmeddelandet

Senast publicerat

Nästa publicering Nästa publicering: 2014-10-06

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/BE0701

Kontakta oss

08-506 940 00
demografi@scb.se

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst