Samsun'da Yatırım | Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | www.oka.org.tr | +90 (362) 431 24 00
Türkçe English Russain
İrtibat Hattı : +90 (362) 431 24 00
BÖLGEDE YATIRIM
 » Amasya'da Yatırım
 » Çorum'da Yatırım
 » Samsun'da Yatırım
 » Tokat'ta Yatırım
OKA ÇAĞRI MERKEZİ
Çağrı Merkezi
431 24 00
Hafta İçi 09:00 / 17:30
Samsun'da Yatırım

 Samsun’da Yatırım

Ø Milli mücadelenin başlangıç kenti

Ø Anadolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı

Ø Karadeniz Bölgesi’nin en büyük metropol kenti

Ø Farklı ulaşım imkanları ile kavşak noktası

Ø Genç ve dinamik insan kaynağı

 Ulaşım

Ø İlimiz; kara, deniz, hava ve demir yolları ile ulaşım imkânı sağlayan, Karadeniz Bölgesi’ni iç ve batı Anadolu’ya bağlayan ve Avrupa - Asya transit yolu üzerinde yer alan önemli bir kavşak noktası konumundadır.

Ø Karayolu ile Samsun-Ankara, Samsun-Amasya-Tokat, Samsun-İstanbul, Samsun-Trabzon-Rize istikametleri ile yurdun her yönüne ulaşım imkânı mevcuttur.

Ø 1999 yılında yapımı tamamlanan yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Samsun/Çarşamba Uluslararası Havaalanı Bakanlar Kurulu kararı ile hava hudut kapısı ilan edilmiştir.

Ø Şehir merkezinde yer alan Samsun Limanı Türkiye’nin Karadeniz’deki en büyük, ülke çapında ise 5. büyük limanıdır.

Ø 2006 yılından itibaren şehir merkezinin doğusunda bulunan Tekkeköy ilçesinde Yeşilyurt ve Toros terminalleri hizmet vermeye başlamıştır.

Ø İlimizdeki liman ve iskelelerin demir yolu bağlantılı olması nedeni ile bu bölgeden hizmet verilebilecek geniş bir hinterlanda sahiptir.

Ø Türkiye’deki ilk lojistik merkez projesi olan TCDD Gelemen Lojistik Merkezi, İlimizde sadece ulusal değil, uluslararası taşımalarda da önemli bir işlev üstlenme potansiyeline sahiptir.

Nüfus

Ø İlimiz, 1.250.076 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 15. şehridir ve ülkemizin genelinde olduğu gibi genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir.

 

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus

1.250.076

618.849

631.227

 

Ø Her iki kişiden birinin 30 yaşın altında olduğu Samsun hem işgücü, hem de pazar açısından yatırımcılara cazip imkânlar sunmaktadır.

Ø Nüfus, şehirleşme oranının ve sanayileşmenin yüksek olduğu İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Ondokuzmayıs ilçelerinde ve verimli tarım arazilerine sahip Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yoğunlaşmıştır.

Ekonomi

Ø Karadeniz Bölgesi’nin en büyük metropol kenti olan Samsun, Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu’ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir.

Ø Samsun ticari işletmeleri, ilimizin Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türk Cumhuriyetlerine yakınlığı, deniz, kara, hava ve demir yolu ulaşım imkanları ile büyük potansiyele sahip bölgenin en büyük ili olması sebebiyle hem iç pazarda hem dış pazarda geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir.

Ø İl sınırları dahilinde Samsun Merkez OSB, Kavak OSB ve Bafra OSB olmak üzere üç adet Organize Sanayi Bölgesi faaliyet göstermektedir. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan Samsun Gıda OSB’de arsa tahsisi aşamasına gelinmiş olup, Havza OSB’de parselasyon işlemleri tamamlanmıştır.

Ø İlde 5 tanesi büyükşehir sınırları içinde olmak üzere toplam 14 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) bulunmaktadır.

Ø Samsun’da gıda ürünleri ve içecek, ana metal sanayi, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat, ağaç ve mobilya ile bitkisel üretim sektörleri öne çıkan sektörlerdir.

Ø Samsun ilinde tarımsal istihdam yüksek olmakla birlikte son dönemde özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam giderek yükselen bir ivme göstermektedir.

Ø Yeşilırmak ve Kızılırmak tarafından beslenen Bafra ve Çarşamba Ovaları ülkemizin önde gelen iki tarımsal üretim merkezidir. Bu durum, hem tarım faaliyetleri hem de tarımsal sanayi açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Ø İlimizde yıllık 304.190.000 $ ihracat, 479.431.000 $ ithalat gerçekleşmektedir.

Ø İhracatın büyük bir kısmını demir çelik, demir ve çelikten eşya, makine ve cihazlar ile parçaları, plastik ve plastikten mamul eşya ve gıda maddeleri oluşturmaktadır.

Ø Firmaların çevredeki illere ve yakın bölgelere yönelik pazarlama ve dağıtım faaliyetleri Samsun’dan yürütülmekte, bu durum hem ticari hareketliliğe hem de başta hizmet sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerin gelişmesine imkan sağlamaktadır.

Turizm

Samsun; Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı, denizi, ormanları, yaylaları ile mavi ve yeşilin buluştuğu bir doğa cennetidir.

Ø Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında yer alması, tabiat örtüsünün elverişli olması, Asya-Avrupa transit güzergahı üzerinde bulunması, hava, deniz, demir ve karayolu ile Türkiye’nin her tarafına bağlantısının olması turizm açısından önemli bir konaklama merkezi olmasını sağlamıştır.

 

Ø Kıyı ve doğa turizminin yanında, tarih ve kültür turizmi ile termal turizm için çok sayıda imkan bulunmaktadır:

·         Bölgede ilk yaşam izlerinin görüldüğü Paleolitik ve Kalkolitik döneme ait yerleşim yeri olan Tekkeköy Mağaraları ile Kızılırmak Vadisi’nde bulunan MÖ.7.yy’a ait Paflagonya Kaya Mezarları antik döneme ait önemli kalıntılardır.

·         Amisos Tepesi’nde teleferik ile şehri tepeden kuşbakışı izleyerek kısa ve zevkli bir yolculuk yapmak mümkündür.

·         Havza Kaplıcaları, Turizm Bakanlığı tarafından “termal turizm merkezi” ilan edilmiştir. Havza ve Ladik’teki kaplıca suları başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, sinirsel hastalıklar, eklem hastalıkları ve kireçlenme gibi birçok hastalığın tedavisinde etkilidir.

·         Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alandır. Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden 320’si bu alanda barınmaktadır.

·         Yeşilırmak Deltası’nda yer alan Simenit Gölü; Terme tarafından denize akan bir çayın, arazinin çok düz olmasından dolayı denize dökülmeden önce geniş bir alana yayıldığı, iç içe göller oluşturduğu bir doğal güzelliktir.

·         Galeriç (Subasar) Ormanları, suların yükselerek ormanın içine girmesiyle oluşmuş bir doğa harikasıdır.

·         Kunduz Ormanları’nda av turizmine yönelik olarak Yaban Hayatı Avlanma Sahası mevcuttur.

Eğitim

Ø 1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi; Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İlahiyat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner, Ziraat fakülteleri olmak üzere toplam 13 fakülte, 1 konservatuar (OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı), 3 yüksekokul (Samsun Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu), 2 yıllık eğitim veren 9 Meslek Yüksekokulu (Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza,Kavak, Sağlık Hizmetleri, Samsun, Terme, Vezirköprü) ve 5 Enstitü (Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) ile eğitim vermektedir.

Ø 2010 yılında temeli atılan vakıf üniversitesinin 2012 yılında eğitim hayatına başlaması planlanmaktadır.

Ø Aralarında endüstri, tarım, denizcilik, ticaret, otelcilik ve sağlık meslek liselerinin yer aldığı 54 adet meslek lisesi ve 5 adet Mesleki Eğitim Merkezi, çeşitli sektörlere yönelik nitelikli işgücü sağlamaktadır.

Ø İlimizde mesleki eğitimin genel eğitime oranı ülkemiz ortalamasının üzerindedir.

Mesleki Eğitimin Genel Eğitime Oranı

Samsun

       % 42

Türkiye Ortalaması

    % 35

 

 

 

 

Sağlık

Ø Ülkemizin sağlık alanında öne çıkan kentlerinden biri olan Samsun’da;

·         20 Kamu Hastanesi

·         5 Özel Hastane

·         7 Özel Tıp Merkezi

·         129 Aile Sağlığı Merkezi

·         22 Acil Yardım İstasyonu (112 Acil Servis)

·         7 Sağlık Meslek Lisesi ve 1 Tıp Fakültesi ile birlikte çeşitli alanlarda pek çok laboratuvar ve sağlık merkezi bulunmaktadır.

Ø Tıp fakültesi aynı zamanda bir bölge hastanesi hüviyetinde olmasından ve ulaşım imkânlarından dolayı çevre illerden de yoğun hasta akışı görülmektedir.

Ø Sağlık alanındaki bu konumu nedeniyle ülkedeki pek çok kamu sağlığı uygulaması için pilot bölge olarak seçilen ilimizde özel sağlık kuruluşları yatırımları da hızla artmaktadır.

Ø Tıbbi aletler alt sektöründe Samsun ülkemizin en önde gelen kentleri arasındadır.

Ø Samsun, termal turizm açısından da önemli merkezlere sahiptir. Havza ve Ladik Kaplıcalarının bir çok hastalığın tedavisinde olumlu etki yaptığı tıbbi olarak kanıtlanmıştır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tanıtım Videosu (Türkçe)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tanıtım Videosu (İngilizce)

 

 

BI-Net
OKA Bülten
Eurodesk
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ? Teşvik Sistemi
KAYS
İzleme Bilgi Sistemi
Proje Uygulama Dönemi Dökümanları
Avrupa Birliği Destekli Projeler
Geçmiş Yıllara Ait Bölgeden Haberler
GALERİLER
GALERİLER
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
BÖLGESEL GELİŞME PLANI
BÖLGESEL GELİŞME PLANI
SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR
ETKİNLİK TAKVİMİ
ETKİNLİK TAKVİMİ
iHALE iLANLARI
iHALE iLANLARI
KURUMSAL E-POSTA SİSTEMİ
KURUMSAL E-POSTA SİSTEMİ
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | www.oka.org.tr | +90 (362) 431 24 00
T.C KALKINMA BAKANLIĞI AMASYA VALİLİĞİ ÇORUM VALİLİĞİ SAMSUN VALİLİĞİ TOKAT VALİLİĞİ AMASYA BELEDİYESİ ÇORUM BELEDİYESİ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOKAT BELEDİYESİ AMASYA TİCARET ve SANAYİİ OADASI ÇORUM TİCARET ve SANAYİİ OADASI SAMSUN TİCARET ve SANAYİİ ODASI TOKAT TİCARET ve SANAYİİ OADASI Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği EURADA
Copyright © 2010 Tüm Hakları Saklıdır. www.oka.org.tr | +90 (362) 431 24 00 | info@oka.org.tr
Ana Sayfa | Site Haritası | Bize Ulaşın