PSYKISKE LIDELSER


  + Depresjon
  + Bipolar lidelse
  + Schizofreni
  + Angst
  + Psykose
  + Tvangslidelse

  + Spiseforstyrrelser

  PSYKIATRI
MEDISINER


  + Angstdempende
  + Antidepressive
  + Antipsykotiske

  KONTAKT OSS

     Linker:
  + SiDetMedOrd.no
  + PsykiskHelse.no
  + MentalHelse.no
  + Nav.no
  + Helsedirektoratet.no


     Skrivebeskyttet innhold
       @  2010 - 2011
       - Psykiskelidelser.no

       Privacy Policy

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORANDRINGER I FØLELSENE

Et annet symptom som ofte forbindes med psykose, er en forandring i hvordan en person føler seg, ofte uten noen åpenbar grunn. En psykotisk episode begynner ofte med en stemmningsofrandring, noen ganger oppstemhet, men vanligvis føler en seg nedfør. Følelsene blir etterhvert tilsynelatende avstumpede, man føler mindre nn man pleier, eller viser minde følelser for dem rundt seg. Det er viktig å ha klart for seg at følelsene, eller følelseslivet ikke er forsvunnet, men at pasienten, som en slags beskyttelsesreaksjon mot vonde og vanskelige følelser, trekker seg tilbake fra kontakt med omverden. Viktige hendelser kan behandles med noe som ligner likegyldighet. Enkelte kan ha upassende reaksjoner f.eks fnise nårde mottar triste meldinger. Sagt på en anen måte, når følelsene blir for massive, når følelsestrykket blir for stort, kan psykose bli resultat.

HVA ER ÅRSAKENE?

Det er et faktum at vi selv etter hundre års forskning på psykoser,, ikke vet med sikkerhet hva som forårsaker dem. En psykotisk episode utløses av stress. Psykosen eller forvirringen er årsak til forandringer i måten hjernen fungerer på. Husk at for hver gang vi hører eller ser noe så sendes tusenvis av impulser gjennom hjernens forskjellige baner. En av hjernens viktigste oppgaver er å sende informasjon fra en del av hjernen til en annen. Dette foregår ved spesielt kjemiske budbringere som kan bevege seggjennom cellene.

FANT DU IKKE DET DU LETTE ETTER? SØK HER:

 

Når noen har en psykose er hele budbringersystemet i hjernen i ubalanse og vi snakker om en slags kortslutning. Signalene går i "hytt og vær" og indre og ytre impulser går om hverandre. Kort sagt: kaos. Det kan også skyldes en kjemisk ubalanse i deler av hjernen, noen ganger for mye noen ganger for lite av en av disse kjemiske budbringerne. Signalbanene i hjernen kan sammenlignes med jernbanespor. Ved en psykose er skiftesporet "låst" i feil stilling slikt at impulsene i hjernen går feil vei. Derfor går f.eks ytre stimuli over i de sporene egne tanker til vanlig går i. Derfor klarer heller ikke den som har en psykose å skille mellom egne tanker og ytre sanseintrykk. Dette er bakgrunnen for den forandringen den syke opplever.

De fleste medisinene for psykotiske tilstander virker ved å kjemisk stabilisere denne ubalansen (på samme måte som diabetikere tar insulin for å kompensere for mangelen av dette hormonet i kroppen)

depresjon

Visste du at Niacin hevdes å kunne kurere
schizofreni og psykose? B-vitaminer lagres ikke i kroppen, men skilles ut gjennom urin og svette. Daglig tilførsel gjennom kosten er derfor spesielt viktig.

KLIKK HER FOR Å BESTILLE NIACIN
(B 3 vitamin) i store doser!

Psykiatrien er egentlig bare i begynnerfasen av å forstå hva som skjer når noen utviler en psykotisk lidelse. Det gjenstår mye forskning før vi får et klart bilde av årsakene oghvoran disse tilpasser seg behandling.

ER PSYKOSE ARVELIG?

De fleste som utvikler en psykotisk lidelse har ingen familiemedlemmer med denne sykdommen. For noen psykotiske lidelser finnes det ikke noen arvelighet i det hele tatt. For andre, særlig de med mer alvorlige tilstander som schizofreni og bipolar lidelse antyder vitenskapelige funn at den genetiske faktor spiller en rolle hos enkelte mennesker, men også da er det bare en av mange faktorer, på samme måte som ved hjertesykdom og diabetes. Det er vist ved et forsøk på frivillige at alle kan bli psykotiske! Hvis vi isolerer et menneske fullstendig i flere dager fra kontakt med andre mennesker og sanseintrykk vilalle bryte sammen. Og under ekstreme påkjenninger som ved f.eks krig kan alle få et sammenbrudd. Bipolar lidelse viser flere tegn på arvelighet.

HVORFOR BLIR DE SÅ DEPRIMERTE?

Psykose rammer mange mennesker akuratt i sin beste alder. Det kan medføre at planer og håp for fremtiden ikke lar seg realisere fullt ut. Det er ikke overraskende at de blir deprimerte, føler seg overveldet og full av fortvilelse! Hvem ville ikke det? Mennesker med schizofreni blir også depreimerte. Noen ganger minner det om depresjonene i en bipolar lidelse. Det kan forvirre de ansatte i psykisk helsevern som ikke har obesrvert dem med de karakteristiske schizofreni symptomene. Noen mennesker med psykotiske sykdommer blir så deprimerte at de snakker om å ta sitt eget liv. For noen kan en bakenforliggende depresjon være årsaken til psykosen, være selve psykosene.

 

STOFUTLØST PSYKOSE

Dette er en psykose som utelukkende er fremkalt av stoffmisbruk.Ved en stoffutløst psykose oppstår symptomer raskt og varer relativt kort tid, timer til dage, inntil virkningen av stoffet avtar. Desorientering, hukommelsesproblemer, og visuelle hallusinasjoner er de vanligste symptomene. Visse narkotika assosieres med utviklingen av psykotiske lidelser: Hasj, kokain, speed, amfetamin, LSD, ecstasy og fleinsopp.

Diagnosen er ikke helt enkel. Noen ganger forårsakes en kortvarig psykose. Andre ganger kan den utløse en mer alvorlig psykotisk tilstand, som schizofreni hos enkelte som allerede er sårbare for det.

(Alt som kreves er en blås hasj og paranoia og andre symptomer kommer strømmende på.)  

PSYKOTISKE HALLUSINASJONER

Når grensen mellom jeg og omverden er uklar, kan vi forstå at det blir vanskelig å skill emellom ytre stimuli (sanseintrykk som lyder lukt etc.) og at en person kan tro at han ser, hører, lukter eller smaker noe som ikke er der. Det mest vanlige er at de hører stemmer som ingen andre kan høre, enes egne tanker høres ut som stemmer inne i hodet, eller som stemmer utenfra.

Noen ganger vil mennesker som har tankeforstyrrelser oppleve at tankene de tenker ikke er deres egne. Prøv å tenke en tanke som ikke er din egen! Det høres ut som noen snakker til deg! En del av de som utvikler psykose opplever at de hører stemmer. Ofte vil de i begynnelsen eller i perioder som f.eks kvelden oppleve at disse stemmene er ens egne tanker men etterhvert vil de ha slike opplevelser mye av tiden. Stemmene kan mase, være krenkende eller morsomme. De kan be en gjørte spesielle ting kommenterer ofte kritisk det man holder på med, eller gjentar tankene høyt. Mange roper til stemmene eller ler av de morsomme kommentarene til hører.

"Stemmene snerrer om hvor verdiløs hun er, de kommer til o gmed med sarkastiske kommentarer om hva hun tar på seg når hun kler seg om morgenen."

Noen mennesker hører bare stemmer av og til, andre nesten konstant. Mens stemmene er ubehagelige for de flets ekan de for enkelte tilby vennskap og betryggelse. Å se ting som ikke er (visuelle psykotiske hallusinasjoner) er mindre utbredt. Dette skjer oftest når psykosen skyldes medikamentmisbruk. Det kan også oppstå hallusinasjoner med smak og lukt slikt at noe som synes å være en merkelig smak av mat kan føre til at personer som føler seg paranoide tror at de blir forgiftet. Berøringshallusinasjoner forekommer også. Hallusinasjoner oppleves ofte som virkelig for personen som har dem og blir som regel fullstending akseptert. Det er derfor ikke overraskende at de kan føre til sinnsopprør og bekymring. Husk at også når det gjelder hallusinasjoner vil det være snakk om gradvis utvikling, fra en begynnende usikkerhet til total overbevisning. Og, når bedringen kommer vil den også være gradvis..

DÅRLIG MOTIVASJON

Mangel på motivasjon kan enten være primar og utrykkes som manglende interesse for ting, tilbaketrekning eller nedsatt aktivitet, eller sekundær som en følge av andre symptomer på psykose. Noen ganger undervurderer vi eller glemmer vi dette. Vi må da huske på at vi ikke snakker om giddesløshet, latskap eller manglende vilje. Oftest skyldes dette en bunnløs følelse av håpløshet, utslitthet, angst og en slags lammelse av evnen til å tenke klart. Dette betyr at vedkommende altfor ofte trekkes seg tilbake fra familie, venner arbeidskollegaer eller naboer. De blir veldig dorske og tilbringer hele dagen forran tv skjermen. Hverdaglisge ting som å stå opp om morgenen eller ta oppvasken synes umulige.

(Bare det å vaske opp føles som en umulig oppgave for han enkelte dager... som om han ble bedt om å hoppe over en diger bresprekk..)

Dette skaper ofte irritasjon og blir en påkjenning for andre. Når vi oppmuntrer noen til å stå opp og gjøre noe er det viktig å huske på at oppførselen skyldes sykdommen og ikke latskap eller manglende tiltakslyst.

Side |1| Side |2| Side |3| Side |4|

  psykiske lidelser, psykiske sykdommer, psykiatriske medisiner

  psykisk lidelse

  psykiske lidelser

  psykiske lidelser

  psykisk lidelse