Underhållet på åtta lågtrafikerade banor upphör

Trafikverkets styrelse har den 18 februari 2014 beslutat att vi ska upphöra med underhållet på åtta lågtrafikerade banor.

Trafikverket har genomfört en trafikslagsövergripande översyn av det mer trafiksvaga järnvägsnätet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett delresultat av denna översyn är beslutet om att upphöra med underhåll på nedanstående bansträckningar.

 

Bandel

Sträcka

236

Sandarne-Stugsund

237

Härnösand - Älandsbro

239

Hamrångefjärden-Norrsundet

344

Snyten-Kärrgruvan

361

Lomsmyren-Vika

375

Malung-Malungsfors

376

Rågsveden-Malung

752

Timsfors-Markaryd

Översynen har visat att dessa banor har låg eller ingen efterfrågan på trafikering. I de flesta fall gick sista tåget för flera år sedan och några av banorna är igenväxta.

Eftersom vi har begränsade resurser måste vi prioritera hur vi ska fördela våra underhållsåtgärder. Dessa lågtrafikerade banor har ett stort behov av underhåll och upprustning, vilket skulle vara mycket kostsamt att åtgärda. Dessa underhållspengar behöver vi istället satsa i andra delar av transportsystemet där de kan göra större nytta.

Konkreta trafikeringsplaner saknas

Förslaget om upphörande av underhåll har varit på remiss under 2013. Under remisstiden har det inte kommit in några konkreta planer på att återuppta eller utöka trafiken på banorna.

Trafikverket får besluta om att underhåll ska upphöra på en statligt förvaltad bana när ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan eller där omfattningen på trafiken är så liten att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att fortsätta underhållet (enligt kapitel 6 i Järnvägsförordningen).

Underhåll upphör från december 2014

Underhåll av banorna upphör från och med december 2014.

Under de följande tre åren kan tågoperatörer söka tid i spår om det uppstår nya, konkreta transportbehov. Om det inkommer ansökningar gör vi en bedömning om transporterna är av sådan omfattning att det är samhällsekonomiskt motiverat att återuppta underhållet.

Under treårsperioden finns möjligheten för andra aktörer att ansöka om att ta över ansvaret som infrastrukturförvaltare.

Efter att de tre åren har passerat kan styrelsen fatta beslut om att lägga ned banan.

Senast uppdaterad/granskad 2014-02-18 Skriv ut