Statistiken belyser Sveriges utrikeshandel med varor och består av de två statistiksystemen Extrastat och Intrastat. I huvudsak insamlas och publiceras varje månad uppgifter om värde och kvantitet fördelade efter vara och land. Kvartalsvis publiceras även s.k. volymindex som redovisar värdeutvecklingen i fasta priser.

Varuindelningar

Statistiken redovisas efter olika typer av varuindelningar. KN ger mest detaljerad nivå med ca 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.  Under ”Läs mer” finner du mer information.

Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2013, i löpande priser

Varuexporten uppgick under december till 86,3 miljarder kronor och varuimporten till 84,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.   Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Import av varor 84,9  (Miljarder kronor)

december 2013
Förändring: 3,5 %
*

jämfört med motsvarande period föregående år
Export av varor 86,3  (Miljarder kronor)

december 2013
Förändring: 4,9 %
*

jämfört med motsvarande period föregående år
Handelsnetto 1,4  (Miljarder kronor)

december 2013

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/HA0201

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst