Kopčany, kostol sv. Margity


Kopčany - výskum kostola
sv. Margity Antiochijskej

Výskum uskutočňuje:
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Vedúci výskumu:

PhDr. Peter Baxa
Odborná spolupráca:
PhDr. Viktor Ferus (Krajský pamiatkový úrad Bratislava)
Mgr. Jana Maříková-Kubková (Archeologický ústav AV ČR)
PhDr. Lumír Poláček, CSc. (Archeologický ústav AV ČR)
GEO-CZ


Kostol sv. Margity Antiochijskej sa nachádza v obci Kopčany, okres Skalica. Stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy. Ako farský kostol (prvá zmienka v r. 1392) slúžil až do 18. storočia. Považuje sa za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. Vznikol v súvislosti s vybudovaním veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach najneskôr v 9. storočí.

Zaujímavé stránky :

Archeológia a pamiatky on-line - aktuálne informácie z práve prebiehajúcich výskumov
Obec Kopčany - oficiálna webová stránka obce
Mesto Holíč - oficiálna webová stránka mesta
Obec Mikulčice (ČR) - oficiálna webová stránka obce
National Geographic - informácie o výskumu lokality Mikulčice - Valy

 


Hlavné menu :

 

 

 

 

 

 


Pamiatkový úrad SR


© 2005 Šindelář, Baxa, Ferus, Maříková Aktualizace: 21.10.2005
 

 ¨