Bilaterale forbindelser

Bilaterale forbindelser

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Portugal ble opprettet så tidlig som i mars 1906.

De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Portugal er gode. Ambassaden har som sentralt strategisk mål å fremme politisk og økonomisk samarbeid om hav-relaterte spørsmål. Hittil har samarbeid innen forskning og næringsliv vært prioritert, men det er også muligheter på det (Europa-)politiske nivået. Portugal og Norge har lange maritime tradisjoner og en gjensidig interesse av styrket samarbeid innen sektoren. Marin bioteknologi og fornybar energi til havs er satsingsområder for norsk forskning og næringsfremme. Ambassaden har nær kontakt med avdelingen for havpolitikk i ministeriet for landbruk og hav, som koordinerer iverksettingen av Portugals havstrategi.

Norge eksporterte i 2013 varer til Portugal for NOK 2,7 milliarder (SSB). Ca 70 % var sjømat og ca 20 % metaller. Portugal er vårt viktigste marked for våtsaltet torsk. Tørket og våtsaltet torsk utgjør til sammen rundt halvparten av vår totale eksport til Portugal. Det er rundt 25 norske bedrifter i Portugal, de fleste små. Blant selskapene kan nevnes National Oilwell Varco (boreutstyr), Dunas Douradas (eiendom/ferieboliger), Lerøy (fisk), Det Norske Veritas, Wilhelmsen Ships Service, Seaweed Energy Solutions, Klaveness (sko) og Frupor (landbruk).

Statens pensjonsfond utland hadde per 31. desember 2012 plassert totalt NOK 6,9 milliarder i Portugal, en kraftig reduksjon fra 2011 (13,1 mrd). Av disse var NOK 5,2 mrd. plassert i aksjer, særlig innenfor sektorene bank, energi og telekommunikasjon. NOK 1,7 mrd. var plassert i rentepapirer/obligasjoner.

Norsk import fra Portugal var på NOK 1,8 milliarder i 2013, primært tekstiler, klær, fottøy og maskiner. Ca. 70 000 norske turister besøkte Portugal i 2012, og det bor rundt 450 nordmenn i landet.

Gjennom EØS-finansieringsordningen 2009-14 mottar Portugal totalt EUR 58 millioner, en betydelig økning (85 %) fra perioden før. De største programområdene er havforvaltning, helse og sivilt samfunn. Alle de åtte programavtalene er nå signert og de første åpne utlysningene av midler gjennomført. Prosjektenes implementeringsfase kan strekke seg til våren 2016.

Det er videre en betydelig rekruttering av portugisiske ingeniører til Norge, særlig til olje- og gassnæringen. Enkelte norske olje- og gassrelaterte bedrifter har også etablert seg eller er i ferd med å etablere seg i Lisboa for å dra nytte av den gode tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Flere av disse selskapene har utstrakt næringsvirksomhet i Angola, Brasil og i økende grad også Mosambik, og ser på Lisboa som en nyttig mellomstasjon, i språklig, kulturell og rent geografisk forstand. Ambassaden samarbeider med NAV/EURES og med den portugisiske ingeniørordenen om rekrutteringen.

Det er jevnt over god aktivitet på kulturområdet, særlig innen arkitektur, jazz og teater. Ambassaden har bistått Norsk Form med besøk til arkitekturtriennalen i Lisboa, og støttet lederen av Lisboa-triennalens besøk til arkitekturtriennalen i Oslo i november. En journalist fra et portugisisk arkitekturmagasin fikk også støtte til å reise til åpningen av triennalen i Oslo. Teaterstykker av Ibsen og Jon Fosse har vært satt opp i Lisboa og Porto, og jazzkonserter har funnet sted i flere portugisiske byer.

 

Besøk fra Norge:
Statssekretær Gry Larsen, UD (april 2013)
Statssekretær Roger Schjerva, Fin.dep. (november 2012)
Finansminister Sigbjørn Johnsen (februar 2012)
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (september 2011)
Statssekretær Ingrid Fiskaa (juni 2011)

Besøk til Norge:
Statssekretær Nuno Vieira e Brito (februar 2014)

Statssekretær Manuel Pinto de Abreu (november 2012)
Statssekretær Carlos Moedas (mars 2012)
Statssekretær Manuel Pinto de Abreu (desember 2011)
Fiskeridirektør José Apolinário (november 2011)

 
Portugals ambassade i Norge: Josefines gate 37, 0244 Oslo, tlf: 23332855, www.portugalinnorway.com