Onderwerp: Telefonie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Regels voor 0900-nummers

Aanbieders van 0900-nummers moeten zich houden aan regels. Deze regels moeten misbruik van deze nummers voorkomen.

Goedkoper bellen naar 0900-klantenservicenummers

Bellen naar 0900-klantenservicenummers kost vanaf 13 juni 2014 evenveel als bellen naar een gewoon vast nummer. Het maakt hierbij niet uit of u met een vaste of met een mobiele telefoon belt. Bedrijven mogen geen extra tarief per minuut meer rekenen. Een bedrijf kan er wel voor kiezen om een vast bedrag per gesprek te rekenen. Dit is maximaal € 1 naast de gewone belkosten voor het gesprek.

Het verlaagde tarief geldt alleen als u klant bent bij het bedrijf achter het 0900-nummer dat u belt. Daarbij is geen onderscheid tussen een eenmalige aankoop of een vaste klantrelatie.

Regels voor 0900-nummers

Aanbieders van 0900-nummers moeten voor het gesprek alle kosten melden. Ook moeten zij aangeven wat het maximumtarief voor het gesprek is. Dit geldt voor alle 0900-nummers met een tarief vanaf € 0,15 per minuut.

Als u een klacht indient over de kosten van een 0900-nummer, mogen telefoonaanbieders deze kosten niet in rekening brengen. Pas als de klacht is opgelost, kunnen zij u om betaling vragen.

Klacht indienen over 0900-nummer

U kunt een klacht over een 0900-nummer indienen bij de Geschillencommissie. Aanbieders van 0900-nummers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschillencommissie.

Handhaving regels 0900-nummers

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan optreden tegen aanbieders die misbruik maken van 0900-nummers. Bijvoorbeeld tegen aanbieders die u opzettelijk lang in de wacht houden en geen dienst leveren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.