Vår vision

Hur kan vi drömma med Göteborg?

En kristen oas för Göteborg och världen

smyrnaoasvision1

”Det vatten jag ger, blir en källa… med ett flöde som ger evigt liv”

En oas av små och stora gemenskaper där var och en har något att bidra med

kyrksalen

aventyret_barn_2

Vårt uppdrag

vision3

Att vara medvandrare och vägvisare till ett liv med Jesus

Smyrnas kännetecken skall vara

- Öppenhet
- Tydlighet
- Trovärdighet
- Medmänsklighet
- Delaktighet
- Hängivenhet
- Lyhördhet

Vi säger

- Kom och se
- Kom och följ
- Kom och tillbe
- Kom och tjäna