Tweets

  1. Mam wrażenie, że Polska przeniosła się do Rzymu, choć słychać wiele innych narodowości

  2. Rzym rozbrzmiewa śpiewem, modlitwą, gromkie hej Ojcu ŚW, na placu Navona polskie flagi, na wielu napis dziękujemy

  3. EZB engagiert sich in Brüssel, um neue Steuergelder an die Banken zu erleichtern.Ich hab's dem Handelsblatt gesteckt:

Loading seems to be taking a while.

Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.