Scholar Online

Scholar Online

@scholar_online

Scholar Online Europa = SOE = European communication platform with translated opinions (10/2008-01/2014), publisher of / and

Europe · plus.google.com/+Scholar-onlin…

ทวีต

  1. #1: Europejczyk - Europäer - European - William Shakespeare - Ein Wintermärchen / Zimowa opowieść / The Winter's Tale

การโหลดข้อมูลอาจต้องใช้เวลาสักครู่

ทวิตเตอร์นั้นอาจจะรองรับปริมาณผู้เข้าใช้ไม่ไหว หรืออาจจะเกิดอาการสะดุดนิดหน่อย ลองใหม่อีกครั้ง หรือลองดูที่ สถานะของทวิตเตอร์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม