USA

United States of America (Amerikas förenta stater)

Visa land

Import av varor och tjänster

Indikatorn visar värdet av alla varor och tjänster som är inköpta från resten av världen, uppmätt i procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). Detta inkluderar värdet av själva varan/tjänsten (som till exempel transport, försäkring, patent) och andra tjänster som till exempel information, konstruktion och finanstjänster.

Compare with the rest of the world

Enhet: Procent av BNP

Källa: Världsbanken

Jämför med:
loader
Loading..
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
FusionCharts XT will load here!
No data for the selected country

FN-sambandet © 2014