Välkommen till Lilljunghags Golfklubb

Lilljunghags golfbana är en delvis mycket kuperad bana i skogs- och parkmiljö. Med en stor variation på tees är banan utmärkt både för motionärer och proffs. Vår golfbana omfattar 27 hål, som är uppdelade på tre 9-hålsslingor. Banan ligger cirka 17 kilometer sydost om Kalmar.

Banans historia

Det var 1981 som de första tankarna på att anlägga en golfbana utanför Lilljunghag väcktes. Efter en ganska segdragen process med markägare i området kom sedan byggandet igång under våren 1984. Våren 1985 stod den första 9-hålsslingan klar och banan öppnades officiellt den 14 juni samma år. Redan året därpå gick byggstarten för en andra 9-hålsslinga. I maj 1987 kunde klubben sedan inviga en komplett 18-hålsbana.

Den första niohålsbanan

 

Under 1990-talet växte golfintresset mycket snabbt och styrelsen beslutade att komplettera 18-hålsbanan med ytterligare en slinga på 9 hål. I juli 1998 stod slingan klar för spel och Lilljunghags GK blev därmed en av få golfanläggningar med 27 hål i sydöstra Sverige.

Blå slinga

Den slinga som vi idag kallar den Blå slingan är den ursprungliga 9-hålsbanan. Den ligger i en vacker kulturmiljö och löper runt en del av Lillsjön. Vattnet är i spel i sex av hålen. Totalt sträcker sig slingan över 2625 meter från gul tee. Par är 35.

Röd slinga

Den röda 9-hålsslingan stod klar våren 1987. Den bjuder på en härlig golfupplevelse i parkmiljö. Slingan är vänd bort från Lillsjön, men vatten är i spel i två av hålen genom konstgjorda vattenhinder. Lite speciellt med den röda slingan är att flera av bunkrarna är av linkstyp med höga vallar. Slingan är exakt 2700 meter lång från gul tee och par är 36.

Vit slinga

Det senaste tillskottet till anläggningen på Lilljunghags GK är den vita slingan. Denna slinga bjuder på spännande golf i ett mycket kuperat område. Till exempel är nivåskillnaden på hål nummer 7 hela 23 meter mellan tee och green. Den västra delen av Lillsjön är i spel i hela sex av hålen. Det gäller alltså att vara mycket noga med utslagen! Vit slinga är 2638 meter lång från gul tee och har par 36.