Over ons

De regio Parkstad Limburg  bestaat uit acht gemeenten in het Zuidoosten van Limburg.
De regionale samenwerking Parkstad Limburg heeft een nieuwe wending gekregen. De acht gemeenten van Parkstad Limburg hebben eind 2013 voor een nieuwe samenwerkingsconstructie gekozen waarbij beleid en uitvoering gescheiden zijn. Hierdoor zijn de rollen van gemeenten, regio en provincie verschoven. IBA Parkstad pakt de transformatie van Parkstad op en zet de regio (inter)nationaal op de kaart.

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsregio Parkstad Limburg wordt gewijzigd van een regeling van raden in een regeling van colleges. Daarmee doen de Parkstadgemeenten afstand van de plusstatus. Met de wijziging is er geen Parkstadraad meer en ligt de verantwoordelijkheid in de vernieuwde GR bij de wethouders van de gemeenten. Iedere wethouder heeft een thema in zijn of haar portefeuille en vertegenwoordigd dat thema in een bestuurscommissie. De bevoegdheden binnen deze thema’s (Ruimte, Mobiliteit, Economie/Toerisme en Wonen/Herstructurering) worden vastgelegd in het model van bestuurscommissies.

Nieuwe samenstelling Dagelijks Bestuur Parkstad

Met de wijziging van de regionale samenwerking, wijzigt ook de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Parkstad. Met ingang van 1 april 2014 zijn de portefeuilles van het Dagelijks Bestuur bekend. De bestuurders zijn Paul Depla (voorzitter), Richard de Boer (vicevoorzitter), Desirée Schmalschläger (financiën en interne zaken, Maatschappelijk Investeringsfonds Limburg (Montesquieu)), Mirjam Clermonts (personeel en organisatie), Raymond Vlecken (BAG/GEO), Jos Som (internationale samenwerking; Charlemagne), Luc Winants (lobby, communicatie, PR en organisatie van regiodagen).Tijdens de regiodagen komen bestuurders en raadsleden bijeen om regionale thema’s te bespreken.

 

 

Parkstad Limburg