Det säger Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund. Han påpekar att förbundet har varit tydligt i sin hållning ända sedan frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning blev aktuell.

-Koranen är mycket klar på den punkten. Äktenskap kan endast ingås mellan en man och en kvinna. Alla imamer kommer att fortsätta viga efter den principen.

Svenska islamiska församlingarna intar samma entydiga ståndpunkt.

-Vi kan inte ha någon annan åsikt än vad islam föreskriver. Äktenskap ingås av man och kvinna, med deras ömsesidiga samtycke och i närvaro av två vittnen, säger Abd al Haqq Kielan, imam och ordförande i Svensk islamisk samling.

-Endast det är äktenskap. Allt annat är samlevnadsformer. Det finns för oss ingen anledning att vara emot att staten registrerar partnerskap. Men äktenskap handlar om en tillåtelse till sexuellt samliv enligt vår religion, och det är bara en man och en kvinna som kan vara gifta.

"Islams princip är tvingande"

Vänsterledaren Lars Ohly sa i början av förra veckan att den kommande könsneutrala lagstiftningen bara är ett första steg och att vänsterpartiet, som ett andra steg, vill kräva att alla samfund med vigselrätt viger homosexuella.

Hur kommer ni att agera i fall det blir så?

Mahmoud Aldebe:

-Islams princip är tvingande. En imam kan inte viga par av samma kön. Det är religiöst ogiltigt. Ingen imam i Sverige kommer att förrätta sådana vigslar. Blir det som vänsterpartiet vill – vilket är ett löjligt förslag – kommer vi att fortsätta med våra religiösa vigselceremonier och låta muslimerna vigas borgerligt för att få äktenskapet juridiskt bindande enligt svensk lag.

-Men jag tror inte att regeringen kommer att utmana de religiösa samfunden genom att tvinga dem att göra något de inte vill.

dfdfgdfgdfgdfg

Abd al Haqq Kielan:

-Det finns ingen imam som kommer att förrätta samkönade vigslar, det är helt omöjligt och det finns ingen öppning. Blir vi av med den statliga vigselrätten får muslimerna registrera sig borgerligt och gå till moskén sedan. Och många skulle inte bry sig om den borgerliga registreringen. Det är inte viktigt för en muslim att ingå ett borgerligt svenskt äktenskap.