Православен речник "Врати на Благочестието" - първо издание.

PLG_VOTE_USER_RATING

PLG_VOTE_STAR_ACTIVEPLG_VOTE_STAR_ACTIVEPLG_VOTE_STAR_ACTIVEPLG_VOTE_STAR_ACTIVEPLG_VOTE_STAR_ACTIVE
 

telecom terminiАНГЕЛ НА ТРАПЕЗАТА - приятен обяд.

АНТИЦЪРКОВНИ МЕДИИ -  медии с повишен интерес към неуредиците в Църквата.

АРХИЕРЕЙСКА СЛУЖБА - всеобщ ужас (за пояснение вижте тълковния речник).

А ТЯ, СПАСИ Я, ГОСПОДИ! - универсална форма за изразяване на отрицателно отношение към лице от женски пол, което в момента не присъства.

БЛАГОВРЕМИЕ - нещо, което ще стане някой друг път, но не сега.

БЛАГОДАТ - удоволствие. Пример: "Изкъпах се с топла вода - благодат!"

БЛАГОСЛОВЕТЕ ДА НАПРАВЯ ТОВА - бихте ли поели отговорност вместо мене да направя това, защото в момента не ми се мисли?

БРАДА - източник на мъжката сила за всеки православен християнин.

БОРБА СРЕЩУ СЕКТИТЕ - дълъгият процес по формирането на една изключително полезна секта, с която да бъдат заменени всички останали секти.

ВОЛНО ПОЖЕРТВОВАНИЕ - цена.

В НАШАТА ФИРМА ВСИЧКИ СЪЩО СМЕ ПРАВОСЛАВНИ - няма да се занимаваме с касови бележки и издаване на фактури, нали?

ГУРУ - духовен старец в неправославен контекст.

ДА ТИ ПОМАГА ГОСПОД - пожелавам ти успех.

ЗАПАЛИХМЕ И СВЕЩ В ХРАМА - презастраховахме се.

КОЙТО НЕ Е СЪГРЕШИЛ, ТОЙ НЕ СЕ Е И ПОКАЯЛ, ОБАЧЕ... - за щастие тогава затвора ми се размина, обаче...

НО ТАКА Е РЕКЪЛ ГОСПОД - специфично словосъчетание, което се употребява при мрънкане.

МОДЕРНИСТ - съвременен православен богослов, когото неясно защо уважават повече от мене.

ПЕЯ НА КЛИРОСА - все още си търся в храма моята половинка в живота.

ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА - възклицание при неочаквани новини.

ПОЧИТ КЪМ ПУТИН - важен догмат на Православната църква, приет на VІІ-ия вселенски събор през 787 г. Непризнаването му води до незабавно низвержение в Русия.

ПРАВЯ ТОВА ЗА СЛАВА БОЖИЯ - правя това безплатно. Пари не получавам, но за щастие получавам достатъчно съвети.

ПРАВЯ ТОВА ПО БЛАГОСЛОВЕНИЕ - няма проблеми, отговорността не е моя.

ИЗПЪЛНЯВАМ ПОСЛУШАНИЕ - да не сте посмели да обсъждате действията ми!

СМИРЕНИЕ - отказ от инициатива.

СПАСИ, ГОСПОДИ - благодаря, довиждане.

СТАРЦИТЕ КАЗВАТ, ЧЕ... - характерно начало на приказките от православния фолклор, нещо като "имало едно време...".

ТОВА Е ИЗКУШЕНИЕ - 1) възклицание при възникване на какъвто и да е проблем 2) извинение при разкриване на собствената немощ, например "забравих за обещанието си, сигурно това е изкушение."

ТРЕБИ - хлеби, индивидуален необявен и необлагаем доход.