Home
Disclaimer
Sitemap
Print

Stormvloed van 1825

In de loop van de tijd werd Schokland steeds kleiner. Het laaggelegen eiland werd regelmatig getroffen door stormrampen en overstromingen. Telkens weer moesten stukken van het eiland aan de zee worden prijsgegeven. Rond 1800 werd Schokland omschreven als 'een door palenrijen in de bodem der Zuiderzee vastgepend stukje grond'. Het hele eiland was toen omringd door een houten zeewering. In 1804 werd langs de westkust een stenen dijk aangelegd. Men hoopte hiermee de veiligheid te vergroten. De houten paalschermen langs de oostkant bleven wel gehandhaafd. Van de nieuwe dijk had men aanvankelijk goede verwachtingen. Maar toen na enige tijd het buitendijkse land voor de kust was weggeslagen, beukte de zee met volle kracht op de dijkglooiing. De slappe ondergrond zorgde voor verzakkingen.
Tijdens najaarsstormen in 1824 had de dijk het dan ook zwaar te verduren. Enkele maanden later richtte een nieuwe stormvloed grote verwoestingen aan.
Op 3 februari 1825 begon het water te stijgen. 's Avonds bereikte het een stand van acht-en-een-halve voet. De volgende ochtend steeg het water nog eens met twee voet, met als gevolg dat het hele eiland blank stond. De Schokkers moesten het vege lijf redden door naar de zolder van hun huisjes te vluchten. De golven beukten genadeloos op de kust. De zeedijk werd over meer dan 2 kilometer vernield en grote stukken van de paalwering werden uit de bodem losgerukt. Meer dan 1800 palen werden door het water meegevoerd naar het Overijsselse achterland en richtten daar grote schade aan. Aalkorven die van het eiland waren weggedreven, werden later in de Vecht teruggevonden ten noorden van Dalfsen. Ook de hoger gelegen terpen op Schokland bleven niet gespaard. De stenen vuurtoren op de Zuidpunt van het eiland werd volkomen vernield. Van de katholieke kerk op de terp Emmeloord sloegen de muren weg, het altaar en de banken werden door de golven meegesleurd. Het protestantse kerkje op de Middelbuurt raakte ernstig beschadigd. In de woonbuurten spoelden 20 huizen weg en tientallen andere woningen raakten zwaar beschadigd.
Op Emmeloord waren 13 slachtoffers te betreuren en veel gezinnen werden dakloos.
Na deze catastrofe werden de zeewerken weer gerepareerd en versterkt. Maar de stormramp maakte duidelijk dat het eigenlijk onverantwoord was om de Schokkerbevolking op het eiland te laten wonen.
Gezicht op de Zuidpunt vanuit het noorden rond 1800
Gezicht op de Zuidpunt vanuit het noorden rond 1800
Stormvloed van 1825
Stormvloed van 1825
Schokland 2014