Ad Dekkers (1938-1974)

17.03.2014 - 29.06.2014


Ad Dekkers (1938-1974) heeft in korte tijd een belangwekkend oeuvre opgebouwd. Zijn kunstenaarschap was een zoektocht naar de essentie van de werkelijkheid. Het reliëf (anders dan een illusionistisch schilderij) was hiervoor het meest doelmatig. Het verwijst alleen naar zichzelf, de optische indruk valt samen met de werkelijkheid. Vormen als cirkel, vierkant en zeshoek zijn de basis van waaruit in een monochroom meestal wit vlak, wetmatige vormverschuivingen en -veranderingen optreden. Eerst letterlijk, later in de houtgrafieken door indelingen met zaagsneden en freeslijnen of slechts aanzetten daarvan.

Deze tentoonstelling markeert de grote betrokkenheid van het echtpaar Jo en Marlies Eyck met de kunstenaar Ad Dekkers wiens werken het hart van hun collectie werden. Dekkers exposeerde tweemaal in Verfindustrie Jac Eyck in Heerlen. In 1967 met reliëfs en in 1974 met transparante tekeningen in een duo tentoonstelling met P. Struycken. Nu 40 jaar na zijn overlijden is het een voorrecht zijn werk in het Bonnefanten Hedge House te kunnen tonen.

Van elementair belang is de werking van het licht. Waar de monochromie de compositie elementen bindt tot één geheel, maken licht en schaduw het veranderingsproces of de suggestie ervan pas zichtbaar. Het is precies op dit subtiel balancerend evenwicht waar een werk van Dekkers haar poëtische lading krijgt. Het zijn werken vol verlangen naar essentie, verstilling, een universele harmonie. In 1967 schreef hij: 'Ik zou graag werk willen maken, dat zo vanzelfsprekend is als het ritmisch wuiven van het riet of als de steeds terugkerende golfslag op het strand' (Ad Dekkers in: het Vrije Volk, 2-9-'67).


Tentoonstelling Ad Dekkers (1938-1974) in Bonnefanten Hedge House in Wijlre

Van donderdag 27 maart t/m zondag 29 juni open op:
donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Elke 2e zondag van de maand een gratis rondleiding (ook mogelijk op aanvraag) door gast conservator Zsa-Zsa Eyck.

Entree: € 9,50 | Studenten: € 5,- | Kinderen tot 12 jaar gratis | Combi-ticket Bonnefanten Hedge House & Bonnefantenmuseum € 12,-

Bonnefanten Hedge House
Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre (ingang aan de zijkant)
Telefoon: 043 450 26 16 (kantoor) / 043 450 07 24 (Hedge House)

Meer informatie over Bonnefanten Hedge House.

Bezoek met groepen

Afspraken voor groepen zijn het gehele jaar mogelijk; minimum aantal personen 16. Voor kleinere groepen bedraagt de entree € 150,-.
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u cookies toestaan?